13 stycznia 2021

Kategoria:
Finanse

Z jakich zwolnień podatkowych mogą korzystać początkujący przedsiębiorcy?

Zgodnie z definicją podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, bezzwrotne i przymusowe świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa wynikające z ustawy. Podatki są podstawą budżetu państwa, dlatego też zarówno osoby fizyczne jak i prawne są zobowiązane do uiszczania opłat. W przypadku młodych przedsiębiorców państwo polskie stosuje specjalne prawa mające ułatwić wprowadzenie firmy na rynek i rozpoczęcie samodzielnego biznesu. Zwolnienie z części świadczeń podatkowych i składek ubezpieczeniowych może przyjąć różne formy. Aby uzyskać ulgi, muszą być spełnione określone w ustawach wymagania. O jakie zwolnienia podatkowe może starać się młody przedsiębiorca?

Obowiązkowe podatki dla przedsiębiorcy

Osoba prawna prowadząca własną działalność musi prowadzić rozliczenia wynikające z podatku: dochodowego, od towarów i usług – VAT, od nieruchomości oraz od czynności cywilnoprawnych. W zależności od zakresu działalności oraz osiąganych przychodów wysokość i rodzaj rozliczenia mogą przyjąć różne formy.

Rozliczenia podatkowe z pewnością nie są łatwe, często budzą wiele wątpliwości i problemów. Dlatego też warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Jakie korzyści niesie skorzystanie z usługi doradcy podatkowego?

Jak tłumaczy ekspert księgowy z biura rachunkowego Status: Prawo podatkowe to dziedzina podlegająca ciągłym przemianom. Osobie pochłoniętej innymi obowiązkami ciężko się w nim zorientować. Doradcy podatkowi znają dokładnie obowiązujące prawo podatkowe i potrafią interpretować jego mniej jednoznaczne zapisy. Śledzą na bieżąco wszelkie zmiany, by zapewnić klientom pomoc, jakiej potrzebują. Zakres doradztwa podatkowego zależy od rodzaju prowadzonej działalności i indywidualnych zaleceń klienta.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Jedną z możliwości uzyskania zwolnień podatkowych jest prowadzenie tak zwanej działalności nierejestrowanej. Jest to forma drobnej działalności zarobkowej przeznaczona dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie biznesu. Trzeba jednak pamiętać, że forma ta nie zwalnia z obowiązków, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców.

Do najważniejszych ulg wynikających z początkowego niezarejestrowania firmy należą: zwolnienie z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz brak konieczności odprowadzania zaliczek na podatek PIT. Z działalności nierejestrowanej wynika również zwolnienie podatkowe z tytułu VAT. Przedsiębiorca jest jednak zobowiązany do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży oraz rozliczania przychodów w rocznym PIT.

Ulgi na start – najważniejsze informacje

Początkujący przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rejestrację firmy, mogą skorzystać z określonych w ustawach ulg na start. Są one przyznawane na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Ich główną zaletą jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych oraz składek zdrowotnych. Dzięki temu właściciele mogą skupić się na rozwijaniu przedsiębiorstwa. Z ulg mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy.