Prowadzenie ewidencji kosztów
19 września 2021

Kategoria:
Finanse

Z jakich elementów składa się księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to, innymi słowy, uproszczona ewidencja księgowa, która jest opracowana z myślą o rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych. To księga podatkowa składająca się z 17 kolumn – każda z nich przeznaczona jest to zapisywania odrębnego rodzaju danych. O jakie informacje i elementy chodzi? Jakich zdarzeń nie trzeba wpisywać do PKPiR?

Główne obszary ewidencjonowania

We wspomnianej księdze rejestruje się następujące operacje biznesowe:

  • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych,
  • ponoszenie wydatków na wynagrodzenia,
  • płatności związane z prowadzeniem działalności (faktury za energię, internet, paliwo itd.),
  • przychody uzyskane ze sprzedaży towarów (wyrobów) i usług (bez podatku VAT, o ile przedsiębiorca jest jego płatnikiem i w osobnej ewidencji dokonał rozliczenia).

Z reguły tego typu operacje wprowadzane są przez wykwalifikowane do tego osoby zajmujące się obsługą firm. Przykładem jest Biuro Rachunkowe Krystianna Domiter.

Przedsiębiorstwo to działa na rynku od ponad 25 lat, co świadczy o renomie, wiedzy i doświadczeniu.

Kolumny z zapisami typowo formalnymi

Pierwszych kilka kolumn PKPiR przeznaczonych jest nie tyle do wpisywania kwot, ile na ujmowanie pewnych danych formalnych.

Na przykład kolumna pierwsza w księdze przychodów i rozchodów służy do wpisywania kolejnych numerów zapisów do księgi. Kolejna z nich jest przeznaczona do wpisywania dnia miesiąca, w jakim odbyła się transakcja lub inna operacja gospodarcza. Są to zatem daty osiągnięcia przychodu lub poniesienia kosztu, zakupu towaru, zestawienia sprzedaży itd.

Warto wiedzieć, co robić w sytuacji, gdy konkretne dowody księgowe zostały wystawione z datą okresu wcześniejszego, ale są rozliczane w kolejnych miesiącach. Wówczas ewidencjonuje się je z datą „1” danego miesiąca.

Kolumna trzecia została opracowana z myślą o wpisywaniu do niej numerów faktur VAT, rachunków lub innych dowodów księgowych.

W kolumnie czwartej i piątej wpisuje się natomiast dane dotyczące kontrahentów – dostawców i odbiorców.

Czego nie wpisuje się do PKPiR?

Do podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie wpisuje się takich operacji jak:

  • ponoszone koszty inwestycji w trakcie realizacji,
  • obrotów opakowaniami zwrotnymi wydawanymi za kaucją,
  • otrzymanych lub wpłaconych zaliczek,
  • otrzymania jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.