wzorcowy plan kont
14 listopada 2016

Kategoria:
Finanse

Wzorcowy plan kont w przedsiębiorstwie

Zakładowy plan kont jest to usystematyzowany układ symboli oraz nazw wszystkich wchodzących w skład przedsiębiorstwa kont. Tworzy się go w celu ewidencji wszystkich dokonywanych w ramach działalności przedsiębiorstwa operacji gospodarczych, wraz z dodanym komentarzem oraz wyjaśnieniem zachodzących pomiędzy poszczególnymi składowymi powiązań.

Czemu służy plan kont?

Plan kont stanowi jedną z części systemu księgowego, bez którego nie może obejść się żadna firma. Obowiązek ustalania zakładowego planu kont nakładają na przedsiębiorstwa przepisy Ustawy o rachunkowości. Według wspomnianej ustawy, obowiązek ten spoczywa na każdej firmie, która prowadzi pełną księgowość finansową. W przypadku firm, które korzystają z usług biura rachunkowego, obowiązek ten jest skierowany na współpracujące z firmą biuro.

Każdy zakładowy plan kont musi zawierać kilka podstawowych elementów, do których należą m.in. wykaz kont księgi głównej, zasady prowadzenia oraz wykaz ksiąg kont pomocniczych, powiązania ksiąg kont pomocniczych z księgami kont głównych oraz przyjęte przez przedsiębiorstwo zasady klasyfikacji operacji gospodarczych.

Pełna odpowiedzialność za prowadzenia oraz aktualizacje planu kont spoczywa na kierowniku danego podmiotu gospodarczego.

Wzorcowy plan kont

W celu ułatwienia firmom sporządzenia zakładowych planów kont, ministerstwo finansów stworzyło wzorcowe plany kont, które nie mają charakteru obligatoryjnego i nie muszą być stosowane przez każde przedsiębiorstwo, ale stanowią swego rodzaju wzór do ustalania indywidualnych planów kont.

Wzorcowe plany kont różnią się w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i jego branży. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, plan kont podzielony jest na dziewięć zespołów kont, oznaczonych zwykle cyframi od 0 do 8 – możliwe jest przyjmowanie innej numeracji przez firmę. Każdy zespół odpowiada innej kategorii finansów, np. zespół 0 obejmuje konta związane z majątkiem trwałym firmy, zespół 1 z środkami pieniężnymi, zespół 2 z rozrachunkami i rozliczeniami firmy z innymi podmiotami gospodarczymi i klientami. Numer każdego konta rozpoczyna się od numeru zespołu – dla przykładu wszystkie konta związane z rozrachunkami i rozliczeniami rozpoczynają się od cyfry 2 – i składa w sumie z trzech cyfr.

Więcej informacji o sporządzaniu zakładowych planów kont dostarcza fachowa literatura poświęcona księgowości. Szeroki wybór pozycji dotyczących tej tematyki znajdziemy w ofercie Internetowej Księgarni Ekonomiczno-Prawnej.