16 października 2017

Kategoria:
Finanse

Jak wybrać dobre ubezpieczenie komunikacyjne?

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne to pokaźna grupa ubezpieczeń związanych z naszym funkcjonowaniem w ruchu drogowym. Lista obejmuje więcej polis niż powszechnie znane OC, AC i NNW. Co można ubezpieczyć, aby pewnie poruszać się po drogach i bez obaw zostawiać samochód wszędzie, gdzie będzie to konieczne? Oto lista ubezpieczeń komunikacyjnych proponowanych przez Profit Finanse i Ubezpieczenia:

  • OC (odpowiedzialność cywilna),
  • ASS (assistance),
  • AC (AutoCasco),
  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • KR (kradzież),
  • ubezpieczenie opon,
  • ubezpieczenie szyb,
  • ochrona prawna (w razie sporu prawnego ubezpieczony ma zapewnioną obsługę prawną i ochronę interesów).

Czy warto wykupić wszystkie te ubezpieczenia? Jak znaleźć odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe? Które z tych polis są obowiązkowe, a które możemy dobierać według własnego uznania?

Wybieramy ubezpieczenie komunikacyjne

Ze wszystkich wyżej wymienionych ubezpieczeń dla kierowców obowiązkowe jest wyłącznie OC. Jest ono konieczne, ponieważ, gdy spowodujemy wypadek, szkody są pokrywane właśnie z tej polisy. Dzięki obowiązkowi wykupienia OC nie ma mowy o sytuacji, w której poszkodowany zostaje bez pokrycia szkód i zadośćuczynienia.

Ponieważ zakres OC reguluje ustawa, nie ma tu dużego pola manewru. Najczęściej kierowcy szukają jak najtańszego ubezpieczenia albo korzystają z usług ubezpieczyciela, któremu z jakichś względów ufają.

Bardziej różnorodna jest oferta ubezpieczeń AutoCasco. Ten rodzaj ubezpieczenia może obejmować różne zdarzenia, w wyniku których samochód zostaje uszkodzony lub jesteśmy go zupełnie pozbawieni. Wybierając polisę AC, należy dokładnie zapoznać się z umową i przeczytać, jaki zakres obejmuje. Mowa tu zarówno o zdarzeniach, jak i zakresie terytorialnym. Warto doczytać, czy AC chroni nas zarówno w razie wypadku, jak i kradzieży, i czy możemy liczyć na odszkodowanie tylko po zdarzeniu na terenie kraju, czy także za granicą.

Warte uwagi jest także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki tej polisie w razie uszkodzenia ciała w wypadku komunikacyjnym możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, które pokryje koszty leczenia – niekiedy bardzo wysokie.

Co do pozostałych polis – naturalnie, można wykupić wszystkie, jednak byłby to bardzo wysoki koszt. Warto skorzystać z usług agenta ubezpieczeniowego, który przeprowadzi kalkulację ryzyka (np. utraty samochodu na skutek kradzieży) i dobierze ubezpieczenia oraz ich warianty, które uchronią nas przed najbardziej prawdopodobnymi zdarzeniami.