podatek VAT
14 sierpnia 2021

Kategoria:
Finanse

Wszystko co musisz wiedzieć o podatku VAT

Każdy obywatel powinien mieć podstawową wiedzę o podatku VAT, bo jest jego płatnikiem. Ten właśnie podatek obrotowy dotyczy zarówno wytwórców towarów jak i usług oraz  konsumentów. Przedsiębiorcy płacą go w chwili, gdy obrót roczny przekroczy określoną sumę, natomiast wszyscy inni, którzy korzystają z dóbr konsumenckich, są płatnikami niejako automatycznie, bo jego suma doliczana jest do każdej transakcji.

Jaka jest historia podatku VAT i czego on dotyczy?

Podatek VAT pierwszy raz został wprowadzony we Francji w połowie XX wieku, natomiast w Polsce obowiązuje od roku 1993 i powstał na skutek potrzeby dopasowania uregulowań podatkowych się do przepisów unijnych. Podatek VAT obciąża przede wszystkim konsumenta. Nie jest płacony tak jak inne w Urzędzie Skarbowym, tylko przy okazji zakupu towaru lub usługi. Jest wtedy zawsze wliczany w cenę zakupu.

Tak o tym podatku mówi ekspert z Biura Rachunkowego  J-J Jacek Jakubowski: – Podatek VAT jest daniną od wartości dodanej, która obejmuje odpłatną dostawę towarów i świadczenie usług na terenie kraju, import oraz eksport towarów, nabycia towarów i usług odbywające się wewnątrz wspólnoty oraz transfery bonów, których powodem wprowadzenia jest jedna transakcja. Te papiery wartościowe według prawa nie mogą być zaliczone ani do towarów, ani też do usług.

Przedsiębiorca, który przekroczy obrót wynoszący 200.000 złotych, jest z automatu zobowiązany płacić podatek VAT. Niższe obroty kwalifikują się do zwolnienia z tego obowiązku.

Kto jest płatnikiem VAT?

Sam mechanizm rozliczenia podatku VAT sprawia, że jego wysokość przerzucona jest na konsumenta. Wprowadzany jest on na każdym z etapów produkcji przez przedmioty, które wnoszą swoją wartość dodaną do efektu końcowego. Przedsiębiorca, płacąc go, bierze pod uwagę wartość netto rozliczanego towaru.

Opodatkowaniu podlegają również osoby prawne, osoby fizyczne samodzielnie wykonujące działalność oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podatek VAT od usług i towarów jest naliczany i płacony w momencie wykonania usługi lub sprzedaży dóbr. Wyjątkiem są tutaj tak zwani „mali podatnicy”, którzy mają możliwość zapłaty Vat-u w momencie otrzymania całej należnej zapłaty za towar lub usługę.

Uchylanie się od obowiązku płacenia podatku VAT jest surowo karane. Tak samo jest w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego obliczaniu. Dlatego każde przedsiębiorstwo powinno korzystać z pomocy specjalistów z biura rachunkowego. Tylko wtedy istnieje pewność prawidłowego i zgodnego z przepisami naliczania należnych fiskusowi sum.