sprawdzanie sprawozdania finansowego rezydent
20 września 2020

Kategoria:
Finanse

W jakim celu bada się sprawozdania finansowe?

„Badanie” to w pełni uzasadnione i właściwe określenie czynności związanych z analizowaniem sprawozdania finansowego firmy. Tak jak lekarz ocenia zdrowie pacjenta i stawia później diagnozę, tak i tutaj praca niezależnego biegłego rewidenta polega na wychwyceniu ewentualnych nieprawidłowości związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ich opisaniu oraz sformułowaniu wniosków końcowych wskazujących na możliwe do podjęcia kroki, których celem będzie uzdrowienie sytuacji.

Biegły rewident to nie kontroler lecz doradca

Chociaż praca biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego firmy oczywiście sprowadza się do szczegółowego skontrolowania ksiąg rachunkowych firmy, to w żadnym razie nie nie powinna ona być kojarzona z kontrolami skarbowymi. Wychodząc z tego założenia, nie należy  niezależnego biegłego rewidenta uważać za kogoś, kto chce nam uprzykrzyć życie poprzez poszukiwanie jakichś dodatkowych kwot do uregulowania na rzecz fiskusa, lecz jak doradcę, który ma nam wskazać błędy, jakie popełniamy w zakresie finansowej sprawozdawczości. Takie badanie po pierwsze pomaga nam uniknąć w przyszłości ewentualnych kłopotów z urzędami skarbowymi, a  po drugie może w znaczącym stopniu przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej naszego przedsiębiorstwa. O konkretnym przebiegu i celach badania sprawozdania finansowego firmy opowiadali nam specjaliści z zespołu audytorskiego DOSSIER z Warszawy zajmującego się m.in. usługami kadrowo-płacowymi, prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem podatkowym i księgowo-finansowym.

Cele audytu sprawozdania finansowego

W świetle tego co powiedzieliśmy wyżej, audyt finansowy należy uważać nie za zło konieczne, dodatkowy koszt i obowiązek, lecz za dodatkowe i skuteczne narzędzie biznesowe pozwalające lepiej zarządzać firmą. Usługa badania sprawozdania finansowego jest przeznaczona w głównej mierze dla:

  • podmiotów objętych obowiązkiem tego badania,
  • firm chcących świadomie zarządzać ryzykiem biznesowym,
  • firm pragnących zwiększyć swą wiarygodność w oczach inwestorów,
  • właścicieli, którzy nie zrządzają bezpośrednio swoimi firmami.

Ogólnie rzecz ujmując do konkretnych, szczegółowych celów badania sprawozdania finansowego należą:

  • analiza funkcjonowania firmy na podstawie jej danych finansowych,
  • zdefiniowanie i ocena obszarów ryzyka biznesowego,
  • zaproponowanie rozwiązań najważniejszych problemów w obszarach sprawiających najpoważniejsze problemy,
  • sporządzenie pisemnego sprawozdania,
  • bezpośrednie omówienie napotkanych problemów z kadrą zarządzającą firmy,
  • wskazanie kierunków i zadań dla kontroli wewnętrznej firmy.

Jak powiedzieliśmy wcześniej, badanie sprawozdania finansowego to nie tylko i nie przede wszystkim wypełnienie ustawowego obowiązku weryfikacji działalności finansowej firmy. Badanie takie może nieść z sobą dalekosiężne skutki, poprzez zwiększenie efektywności firmy i wzmocnienie jej kondycji.