zwrot-VAT
8 maja 2018

Kategoria:
Finanse

W jaki sposób ubiegać się o zwrot podatku VAT?

Czynni podatnicy VAT zobligowani są do prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży oraz sporządzania deklaracji VAT na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Obowiązek ten niesie ze sobą wymierne korzyści, ponieważ na każdym etapie obrotu towarem czy usługą, możliwe jest odliczenie kwoty podatku naliczonego od podatku należnego z tytułu zakupu i sprzedaży.

Zwrot podatku VAT jest bardzo kuszącą alternatywą dla wszystkich przedsiębiorców – zauważa nasz rozmówca z Kancelarii Księgowo-Podatkowej Abacus na warszawskim Ursynowie. – Obecnie większość podatników VAT korzysta z tej możliwości. Należy jednak pamiętać, że o zwrot VAT można ubiegać się tylko w określonych okolicznościach.

Podatek naliczony i należny

Ubieganie się o zwrot podatku VAT jest możliwe, gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego przewyższa kwotę podatku należnego.

Podatkiem należnym określamy podatek VAT z tytułu sprzedaży. Jest to kwota, którą należy uiścić w urzędzie skarbowym z tytułu zysku uzyskanego z obrotu danym towarem czy usługami. Wartość podatku należnego wynika z ceny netto towaru czy usługi, które obłożone są konkretną stawką.

Podatek naliczony, to innymi słowy podatek od zakupów. Nabywca każdej usługi i towaru płaci go za pośrednictwem sprzedawcy. Toteż kwotę podatku naliczonego zawsze znajdziemy na fakturach potwierdzających dokonanie zakupu.

Okresowe rozliczenie VAT

Sporządzając deklarację VAT, przedsiębiorca, czyli czynny podatnik musi dokonać podliczenia całego podatku od sprzedaży w danym okresie. Jednocześnie może odliczyć od niego podatek naliczony z tytułu zakupów związanych z prowadzeniem działalności. Należy pamiętać, że niezbędne jest wtedy posiadanie faktur dokumentujących te wydatki.

Kiedy możesz wnioskować o zwrot podatku VAT?

Gdy podatek od zakupów przewyższa kwotę podatku należnego, przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot podatku VAT od fiskusa. Jak wynika z powyższych rozważań, do sytuacji takiej dochodzi, jeśli przedsiębiorca w danym okresie rozliczeniowym inwestował w swoją działalność więcej, niż zdołał na niej zarobić.

Duże zakupy firmowe to nie jedyna okazja do uzyskania zwrotu VAT. Zdarza się, że podatek naliczony przewyższa podatek należny na początku działalności firmy, gdy przychody opodatkowane VAT-em są proporcjonalnie niewielkie do nakładów. VAT naliczony przewyższa należny również wtedy, gdy przedsiębiorca świadczy usługi niepodlegające opodatkowaniu.

Jak ubiegać się o zwrot podatku VAT?

Przedsiębiorca, który chce uzyskać zwrot podatku VAT, musi dostarczyć odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego w podstawowym terminie 60 dni. W tym celu należy wypełnić deklarację podatkową, w pozycji nr 53 wpisując właściwą kwotę do zwrotu. W przypadku druku VAT-7K będzie to kolumna nr 63.

Istnieje również możliwość wnioskowania o skrócony (25 dni) lub wydłużony (180 dni) termin zwrotu. W takich okolicznościach konieczne będzie jednak przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Warto pamiętać, że urząd skarbowy weryfikuje zasadność zwrotu podatku, dlatego dokładnie sprawdza wszystkie wpływające deklaracje. Takie działanie wynika z konieczności eliminacji ewentualnych oszustw podatkowych, a dla samego podatnika może oznaczać wydłużenie terminu uzyskania zwrotu.