Tarcza Antykryzysowa i zawarte w niej ulatwienia podatkowe
15 października 2021

Kategoria:
Finanse

Ułatwienia podatkowe związane z Tarczą Antykryzysową

Skutki pojawienia się wirusa SARS-COV-2 i wywołanej przez niego epidemii COVID-19 wykroczyły daleko poza kwestie zdrowotne, a z powodu wprowadzanych lockdownów oraz ograniczeń w prowadzeniu biznesu dotknęły bezpośrednio większości firm. W ramach przeciwdziałania szkodom spowodowanym przez różne czynniki wynikające z trudnej sytuacji epidemicznej rząd przedstawił pakiet ułatwień dla biznesu, zawartych w kolejnych Tarczach Antykryzysowych.

 

Ulgi z tytułu przeterminowanych zobowiązań i darowizn

 

Zmiany w przepisach wprowadzone przez Tarcze Antykryzysowe wiążą się z różnymi obszarami prawa podatkowego. Jeśli chodzi o Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, to pojawiły się w niej ulgi pozwalające na odliczenie złych długów. Dłużnicy mogą nie zaliczać do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania, o ile jego przychody są niższe o przynajmniej połowę, w stosunku do roku ubiegłego. Wierzyciele mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania o wartość zobowiązania, które nie zostało spłacone w ciągu 30 dni od upływu terminu.

Tarcza Antykryzysowa zmienia także możliwości rozliczania podatku w zakresie amortyzacji. Dotyczy ona opcji jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku środków trwałych niezbędnych do wytwarzania artykułów potrzebnych do walki z epidemią. Kolejnym rozwiązaniem jest odliczenia od dochodu środków przekazywanych w formie darowizny na działania służące zwalczaniu pandemii wykonywane przez wybrane podmioty m.in. prowadzące działalność leczniczą. Możliwe jest również odliczenie wartości darowizn rzeczowych ofiarowanych np. placówkom oświatowym w postaci urządzeń służących do nauki zdalnej – komputerów przenośnych oraz tabletów.

 

Ulgi związane z zakłóceniami w obrocie gospodarczym

 

Wśród ulg przewidzianych w Tarczach Antykryzysowych znalazły się rozwiązania pozwalające na odliczanie kosztów poniesionych w związku z problemami w przepływie towarów i niemożnością wywiązania się z zawartych umów z powodu pandemii. Przyjęte przepisy dają możliwość uznawania za koszt uzyskania przychodu kar umownych oraz przyznanych odszkodowań z tytułu niedopełnienia ustaleń kontraktów.

Warto pamiętać, że możliwość skorzystania z poszczególnych zapisów Tarcz Antykryzysowych wiąże się z koniecznością spełniania wielu ustalonych przez ustawodawcę kryteriów. W celu uzyskania pomocy w określeniu czy konkretny przypadek kwalifikuje do bycia beneficjentem poszczególnych ulg i zwolnień, dobrze będzie skontaktować się z doradcą podatkowym np. Biurem doradcy podatkowego Grzegorza Pawelca z Krakowa.