21 czerwca 2017

Kategoria:
Finanse

Spowodowałeś wypadek? Dowiedz się co w takiej sytuacji gwarantuje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą komunikacyjną, która chroni sprawcę zdarzenia drogowego przed poważnymi konsekwencjami. Warto poznać jej zakres w razie, gdy dojdzie do stłuczki spowodowanej winą kierowcy ubezpieczonego pojazdu.

OC jest polisą obligatoryjną, do wykupienia której zobowiązani są wszyscy właściciele zarejestrowanych pojazdów – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przepisy dokładnie określają również zakres ochrony ubezpieczeniowej, której podlega ubezpieczony pojazd.

Ubezpieczenie OC a zakres ochrony ubezpieczeniowej

Istotą ubezpieczenia OC jest przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiedzialności finansowej w razie zdarzeń drogowych spowodowanych przez osobę kierującą ubezpieczonym samochodem. Na mocy podpisywanej umowy, ubezpieczyciel deklaruje wypłatę odszkodowania osobie pokrzywdzonej.

Sumy gwarancyjne związane z ubezpieczeniem OC wynoszą:

  • do 1 mln € – w razie szkód wyrządzonych na mieniu
  • do 5 mln € – w razie szkód wyrządzonych na osobach.

W sytuacji gdy dojdzie do zdarzenia drogowego, ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie. Dzięki temu sprawca nie będzie musiał ponosić żadnych kosztów z tytułu spowodowanej kolizji / wypadku – uniknie konsekwencji finansowych, które nierzadko kształtują się na poziomie co najmniej kilku tysięcy złotych.

Kiedy jeszcze przysługuje odszkodowanie z OC?

Polisa OC kojarzona jest z sytuacjami, do których dochodzi podczas typowego zdarzenia drogowego. Warto jednak mieć świadomość, że zakres ochrony ubezpieczeniowej jest znacznie szerszy.

Za szkody powstałe w związku z ruchem auta uważa się również szkody:

  • związane z wsiadaniem do / wysiadaniem z samochodu
  • powstałe podczas załadowywaniem / rozładowywaniem pojazdu
  • powstałe w czasie zatrzymania lub postoju samochodu.

Polisa OC gwarantuje pokrycie kosztów poniesionych w przypadku:

  • podjęcia działań zapobiegających powiększeniu się szkody
  • wydatków związanych z obroną w postępowaniu karnym.

Uwaga na wyłączenia

Chociaż towarzystwa ubezpieczeniowe przejmują na siebie finansową odpowiedzialność za powstałe szkody, istnieją pewne wyłączenia.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania m.in. wówczas, gdy:

  • sprawca zdarzenia nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem
  • sprawca prowadził samochód pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Informacje o wyłączeniach znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), z którymi warto zapoznać się jeszcze przed podpisaniem umowy.

Ubezpieczenie OC nie chroni pojazdu sprawcy

OC jest polisą o dość wąskim zakresie ochrony. Chociaż pozwala uniknąć poważnych wydatków finansowych, nie pozwoli na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego auta sprawcy. Chcąc uzyskać wsparcie w razie zniszczenia swojego samochodu, należy wykupić pełny wariant AC. Decydując się na cały pakiet (OC + AC) można uzyskać spore zniżki.