windykacja
29 czerwca 2016

Kategoria:
Finanse

Sposoby windykacji należności

Prowadzenie własnej firmy wiąże się często z podejmowaniem ryzyka. Jedną z najmniej przyjemnych rzeczy, jakie mogą spotkać przedsiębiorcę, to zadłużony klient lub kontrahent. Sytuacje, kiedy ktoś spóźnia się z zapłatą za usługę lub produkt, nie należą wcale do rzadkości – bardzo często dług zostaje spłacony dopiero po podjęciu przez wierzyciela odpowiednich kroków prawnych. Polskie prawo przewiduje kilka metod upominania się o swoją należność.

Windykacja polubowna

Metoda ta polega na nakłonieniu dłużnika do dobrowolnego uregulowania należnej sumy pieniędzy lub rozpoczęciu z nim negocjacji. Zadanie to wypełnia sam wierzyciel, może do tego używać różnych środków – na początku najczęściej wierzyciel stara się nawiązać kontakt z wierzycielem (osobiście, telefonicznie). Jeśli te próby się nie powiodą, czas wystosować oficjalne wezwanie do zapłaty, a w następnej kolejności – poinformować dłużnika o tym, że niespłacenie długu poskutkuje podjęciem bardziej radykalnych prób. Niestety, ten sposób windykacji nie jest zbyt skuteczny i zwykle zajmuje dużo czasu. Z drugiej strony jest to jedyny sposób upominania się o swoje prawa w przypadku długów przedawnionych.

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Jeśli polubowne rozwiązanie sprawy nie dało rezultatu, kolejnym krokiem może być złożenie pozwu do sądu odpowiedniego do miejsca zamieszkania dłużnika. Jeśli mimo uzyskania wyroku skazującego dłużnik dalej zwleka ze spłatą długu, wyrok jest podstawą do skierowania sprawy do kancelarii komorniczej, które rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Windykacja tą drogą jest daleko bardziej skuteczna, jednak niesie za sobą pewne koszty – przedsiębiorcy zwykle korzystają z niej jedynie w przypadkach pokaźnych długów.

Windykacja samodzielna

Pomoc komornika nie jest niezbędna w odzyskaniu długu – może być bardzo przydatna, szczególnie że proces egzekucji długu może kosztować bardzo dużo czasu. Jednak w przypadku niewielkich długów, rzędu kilkuset złotych, koszty egzekucji najczęściej przewyższają wartość długu. W takich przypadkach istnieje możliwość samodzielnego przeprowadzenia egzekucji – wymaga to osobistego sporządzenia odpowiednich pism oraz podjęcia kroków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym. Osoby decydujące się na taki rodzaj windykacji mogą korzystać ze specjalistycznych programów oraz platform online, wyposażonych w szereg narzędzi windykacyjnych oraz zapewniających pomoc ekspertów.

Windykacja z pomocą kancelarii prawnej

Jeśli nie dysponujemy dostateczną ilością czasu, by samemu zająć się ściąganiem swoich długów – czy to w postępowaniu polubownym, czy egzekucyjnym – powinniśmy skontaktować się z kancelarią prawną świadczącą usługi w tym zakresie, taką jak Kancelaria Prawna Limanówka Wrzeszcz. Rozwiązanie to ze względu na skuteczność i szybkość zakończenia procesu windykacji cieszy się dużą popularnością wśród małych i średnich przedsiębiorstw.