24 października 2020

Kategoria:
Finanse

Ryczałt czy karta podatkowa – co wybrać?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także małe firmy prowadzone w formie spółki stają przed wyborem jednej z form księgowości uproszczonej. Często właściciele przedsiębiorstw obawiają się trudności związanych z opłacaniem wszelkich zobowiązań podatkowym i rozliczaniem się. Z pomocą przychodzą im proste metody rozliczeń, wśród których można wyróżnić kartę podatkową oraz ryczałt. Przekonaj się, co cechuje każdą z nich.

Karta podatkowa

Małe firmy, a także drobni usługodawcy stający przed wyborem sposobu opodatkowania prowadzonej działalności, mogą rozważyć kartę podatkową. Warto zaznaczyć, że jest to najprostsza forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Skierowana jest jednak przede wszystkim do osób, które prowadzą małe zakłady usługowe, takie jak fryzjer, kosmetyczka, szklarz, czy zegarmistrz. Sprawdzi się także w przypadku mniejszych zakładów handlowych oraz tych, które zajmują się zawodowo wynajmem pokoi. Największą korzyścią wynikającą z tego sposobu rozliczania jest brak konieczności prowadzenia ewidencji. Wysokość podatku ustalona jest na podstawie wielkości gminy oraz rodzaju działalności.

Jak podkreśla ekspert reprezentujący biuro rachunkowe DORA:

Metoda księgowości uproszczonej opierająca się na karcie podatkowej polega na comiesięcznym płaceniu ustalonej kwoty podatku. Nie jest on zależny od osiąganych przychodów, lecz jest to wartość stała, którą należy uiścić, nawet jeśli w danym miesiącu działalność nie przyniosła żadnych przychodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność sezonową, a także wszystkie osoby, obawiające się płacenia podatków w momentach, gdy ich firma nie generuje przychodów, mogą wybrać rozliczanie ryczałtem. Jest to metoda wymagająca prowadzenia prostej ewidencji księgowej, która ogranicza się do zapisywania kwot przychodów.

Warto zaznaczyć, że podatek w tej formie oblicza się jako stały procent od uzyskiwanego przychodu i płaci się tylko za te miesiące, w których ów przychód się pojawia. Stawka podatku zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności. Świadczący usługi hotelarskie oraz parkingowe mają stawkę 17%, nauczyciele i lekarze – 20%, a osoby w działalności gastronomicznej 3%. Warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku karty podatkowej, także przy ryczałcie, należy spełniać określone kryteria, aby móc skorzystać z tej formy rozliczeń.

Warunki obu typów księgowości

Karta podatkowa to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do firm o małych obrotach. Może z niej skorzystać przedsiębiorca, którego działalność prowadzona jest na terenie kraju i nie obejmuje towarów objętych akcyzą. Co więcej, ograniczona w tym przypadku jest także współpraca z innymi przedsiębiorcami, która może polegać na zlecaniu jedynie niezbędnych usług.

Zabronione jest na przykład przekazywanie prac będących podstawą zarejestrowanej działalności. Nie można także prowadzić innej działalności gospodarczej. Ryczałt przewidziany jest dla spółek cywilnych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Księgowość uproszczona w tej formie nie może być prowadzona przez właścicieli kantoru, apteki, lombardu, czy przedstawicieli wolnych zawodów. Wyłączone jest, podobnie jak w przypadku karty podatkowej, wytwarzanie towarów objętych akcyzą. W jednym i drugim przypadku również współmałżonek przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności o podobnym zakresie.