12 kwietnia 2021

Kategoria:
Finanse

Różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Różnice między księgowością pełną a uproszczoną polegają przede wszystkim na sposobie prowadzenia dokumentacji finansowej. Zarówno właściciele małych, jak i średnich firm muszą wybrać, na jaką formę prowadzenia księgowości zdecydować się dla swojego biznesu. W przypadku dużych firm dylemat ten nie występuje. Większość z nich jest zmuszona przez przepisy prawa do prowadzenia precyzyjnej pełnej księgowości. Jakie są jednak różnice między obiema formami księgowości i jakie mają zalety?

Na czym polega księgowość uproszczona i pełna?

O ile w przypadku dużych firm nie ma dylematu dotyczącego wyboru formy prowadzenia księgowości, o tyle właściciele małych i średnich przedsiębiorstw muszą zdecydować się i wybrać księgowość uproszczoną lub pełną.

Księgowość pełna to bardzo szczegółowy i precyzyjny rodzaj dokumentowania finansów. Jest dość skomplikowana i trudno prowadzić ją osobiście. Zajmują się tym profesjonalne biura księgowe, które dysponują odpowiednią wiedzą i zasobami ludzkimi. Obowiązek prowadzenia księgowości pełnej mają spółki cywilne i handlowe, a także osoby fizyczne i spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto za miniony rok obrotowy wynosiły równowartość 2 mln euro w walucie polskiej.

Podstawową funkcją pełnej rachunkowości jest obliczanie podatku, który należy zapłacić. Poza tym rozwiązanie to daje także dużo więcej możliwości – m.in. dokładną analizę sytuacji finansowej firmy. Dzięki prowadzeniu ksiąg handlowych można na bieżąco kontrolować sprawy finansowe przedsiębiorstwa, a także dokonywać prognoz na przyszłość na podstawie zdarzeń z przeszłości. Księgowość pełna pozwala najefektywniej zarządzać przedsiębiorstwem.

W przypadku księgowości uproszczonej zasady opierają się na gromadzeniu danych finansowych. Jest to znacznie prostsza forma i wiele osób decyduje się na prowadzenie jej samodzielnie. Może to przebiegać w trzech podstawowych formach – Księgą Przychodów i Rozchodów, Kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym. Warto jednak pamiętać, że księgowość uproszczona nie daje kompleksowego obrazu działań finansowych w firmie. Ciężko na jej podstawie zaplanować rozwój przedsiębiorstwa i przeprowadzić dokładną analizę finansową.

Dlaczego księgowość pełna to dobre rozwiązanie?

Księgowość uproszczona jest mniej skomplikowana i mało kosztowna. Można prowadzić ją samodzielnie bez pomocy biur rachunkowych. Należy jednak pamiętać, że taka forma ewidencji nie mówi nic o stanie i kondycji finansowej firmy. Księgowość pełna daje całkowity obraz finansów przedsiębiorstwa i możliwość dalszej analizy. Taka forma wymaga jednak pomocy wykwalifikowanych osób.

Jak mówi księgowa z biura rachunkowego MBJ BIZNES w Poznaniu: Księgowość pełna musi być prowadzona przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne, a także firmy, których dochód przekracza 2 mln euro w skali roku. W przypadku księgowości uproszczonej jest to rozwiązanie dla jednoosobowych działalności gospodarczych i niewielkich firm.

Decydując się na prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, należy skorzystać z oferty jedynie profesjonalnych biur rachunkowych. Rzetelna obsługa przez wykwalifikowane księgowe to gwarancja udanej transakcji.