21 stycznia 2021

Kategoria:
Finanse

Różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do rozliczania podatków i spełniania innych formalnych wymogów. Wszelkie tego rodzaju zabiegi określane są w zależności od czynników – pełną lub uproszczoną księgowością. Tylko pozornie pełna księgowość dotyczy dużych firm, a księgowość uproszczona tych małych i jednoosobowych działalności gospodarczych. Wiele zależy przede wszystkim od osiąganych przychodów w danym roku podatkowym. Jakie są różnice pomiędzy dwoma metodami rozliczania?

Księgowość pełna a uproszczona – różnice

Księgowość uproszczona jest najprostszą formą rozliczania zysków i strat. Dzięki niej możliwe jest sprawdzenie, jakiej wysokości podatek trzeba będzie opłacić. Obejmuje proste zasady gromadzenia danych finansowych. Księgowość uproszczona może być rozliczana za pomocą:

  • Księgi Przychodów i Rozchodów – najczęściej spotykana forma ewidencjonowania przychodów i kosztów. To narzędzie księgowe służące do bieżącej ewidencji księgowej. W księdze widoczne są wszelkie przychody i wydatki.
  • Karty podatkowej – możliwa do rozliczania tylko w wyjątkowych przypadkach, z istniejącymi wyraźnymi ograniczeniami co do działalności. Podatek w tym przypadku obliczany jest procentową stawką od uzyskanego przychodu.
  • Ryczałtu ewidencjonowanego – ryczałt ewidencjonowany jest podatkiem od przychodów, a nie jak w przypadku pozostałych form opodatkowania – od dochodów.

Pełna księgowość jest znacznie bardziej skomplikowana pod względem gromadzenia informacji. Zbierane są one w formie ksiąg rachunkowych. Mogą przybierać postać dzienników, ksiąg głównych i pomocniczych lub inwentarzy aktywów i pasywów. Księgowość pełna to księgowość bardzo precyzyjna i szczegółowa. Jest narzucona wielkim firmom przez Ustawę o Rachunkowości. W księgowości pełnej bierze się pod uwagę wszystkie wydarzenia finansowe, które mają związek z działalnością firmy. Zwiększa to kontrolę nad wydatkami i wpływami.

Księgowość pełna a uproszczona – kiedy zastosować?

Księgowość uproszczona jest dobrym wyborem w przypadku firm z niewielką ilością operacji finansowych, w których właściciel  doskonale orientuje się, ile pieniędzy zarabia, a ile wydaje. Jest absolutnie wystarczająca w wypadku małych firm i średnich firm. Kiedy zyski i wydatki zaczynają wzrastać, konieczna jest zmiana rodzaju księgowości na tę bardziej profesjonalną i pracochłonną. Wszystko po to, aby biznes mógł być prowadzony rozsądnie i starannie. Pełną księgowość poprowadzą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki akcyjne oraz przedsiębiorstwo przekraczających dochód w wysokości 2 mln euro w skali rocznej – wyjaśnia księgowa z Kancelarii Usług Księgowych.

Uproszczona rachunkowość jest znacznie mniej skomplikowana. Przedsiębiorcy często decydują się na prowadzenie jej samodzielnie, bez pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych. Wadą jest to, że taka forma prowadzenia ewidencji nie jest w stanie szczegółowo określić stanu firmy. Umożliwia to dopiero pełna księgowość, dzięki szczegółowym zapiskom jest w stanie zagwarantować pełen obraz kondycji firmy i możliwość analizy finansów. Ta forma księgowości jest jednak trudna do prowadzenia samodzielnie, nakłada szereg wymagań i obowiązków i często wymaga nawiązania współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym.