księgowość
5 stycznia 2020

Kategoria:
Finanse

Różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Wybór właściwej formy opodatkowania stanowi dla wielu początkujących przedsiębiorców trudne zadanie. To od niego zależy kwestia księgowości firmy, na której opierają się procesy finansowe, czyli tak naprawdę prawidłowe jej funkcjonowanie. Podpowiadamy, czym różnią się od siebie księgowość pełna i uproszczona oraz w jakich sytuacjach warto wybrać  konkretne ich formy.

Czym jest księgowość pełna?

Księgowością pełną nazywamy rozbudowany i precyzyjny system, dzięki któremu możemy rejestrować przychody i rozchody przedsiębiorstwa, a także wyliczać wysokość zobowiązań podatkowych. Najważniejszym aspektem jest jednak możliwość uzyskania pełnego obrazu sytuacji finansowej firmy. Atrybutami, które w tym pomagają są księga główna, księgi pomocnicze, wykaz aktywów i pasywów oraz zestawienie sald i obrotów. Wybór księgowości pełnej pozwala na pozyskanie, analizowanie i nadzorowanie informacji oraz danych połączonych z finansami przedsiębiorstwa, a także ułatwia zaplanowanie kolejnych inwestycji w firmie.

Czym jest księgowość uproszczona?

Prowadzenie księgowości uproszczonej, jak sama nazwa wskazuje, nie wymaga stosowania się do skomplikowanych procedur. Jest to finansowe rozliczanie się z urzędem skarbowym poprzez różne sposoby, niewymagające prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jak twierdzi ekspert reprezentujący Biuro Rachunkowe Kuhn: „Mamy do dyspozycji podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencyjny oraz kartę podatkową”.

Ryczałt ewidencyjny najchętniej wykorzystywany jest przez budowlańców, właścicieli restauracji i osoby prowadzące własną działalność handlową. Z kolei podatkowa księga przychodów i rozchodów cieszy się popularnością wśród małych firm. Karta podatkowa ze względu na wygórowane kryteria dostępna jest dla ściśle określonej grupy przedsiębiorców.

Kiedy wybrać księgowość pełną, a kiedy uproszczoną?

Decyzja o wyborze rodzaju księgowości nie zależy tylko od nas. Spółki kapitałowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne, a także osoby prawne muszą rozliczać się za pomocą księgowości pełnej. Dotyczy to także przedsiębiorców, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekraczają równowartość 2 mln euro netto. Księgowość uproszczona sprawdzi się w przypadku małych firm, w których nie ma problemu z obliczaniem kosztów, przychodów i określeniem ich źródeł. Jeśli zastanawiamy się natomiast, którą z jej metod wybrać, warto przeprowadzić oszacowanie wysokości spodziewanych przychodów i kosztów oraz obliczyć wielkość podatków według możliwych form opodatkowania i wybrać tę opcję, w której wielkość podatku będzie najniższa.