kredyt
11 lutego 2020

Kategoria:
Finanse

Różnice między kredytem a pożyczką

Wiele osób myli ze sobą pojęcia „kredyt” oraz „pożyczka” i używa ich zamiennie. Choć obie te usługi bankowej opierają się na zaciągnięciu zobowiązania finansowego, to jednak istnieją między nimi znaczące różnice. Kiedy warto rozważyć wzięcie kredytu, a kiedy lepiej udać się po pożyczkę? Co jest bardziej opłacalne? Jak należy je spłacać? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Jak zdefiniować kredyt?

Kredyt to forma zaciągania zadłużenia materialnego, opisana w ustawie Prawo bankowe, która jest zarezerwowana wyłącznie dla banków. Bank zobowiązuje się, na określony czas, oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel.  Z kolei obowiązkiem kredytobiorcy jest korzystanie z tych środków, wraz z odsetkami, na konkretnych warunkach i w określonym terminie dokonanie całkowitej spłaty. Obie strony obarczone są umową kredytu.

Jak wyjaśnia ekspert z Centrum Kredytowego Zielony Słoń: „Co ważne, środki z kredytu nigdy nie stają się własnością kredytobiorcy i muszą zostać zwrócone. Banki nie udzielają ponadto kredytu w formie gotówki, a jedynie „zapisują” odpowiednią kwotę na koncie bankowym klienta”.

Odrębną kwestią jest samo finansowanie kredytów. Otóż bank nie udziela ich z własnych środków, ale wykorzystuje do tego celu środki zdeponowane przez swoich klientów.

Czym jest pożyczka?

Definicja i charakterystyka pożyczki zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego (a konkretnie art. 720 par. 1). Podmiot udzielający pożyczki, czyli osoba prywatna lub firma, przenosi określoną ilość pieniędzy albo rzeczy na własność biorącego. Z kolei biorący zobowiązuje się zwrócić pożyczoną wartość.

W przypadku pożyczki nie jest konieczne zawarcie umowy, o ile jej wartość nie przekracza 1000 złotych.

Banki także mogą udzielać pożyczek, ale w odróżnieniu od kredytów, nie ma tu konieczności określania celu zaciągnięcia długu. Pożyczkodawca nie ma też prawa kontrolować tego, na co przeznaczone są oddane przez niego do użytku środki. Nie istnieje również obowiązek określania terminu zwrotu oraz odsetek. Ponadto kwota pożyczki bankowej może zostać przekazana w postaci fizycznej, czyli w gotówce.  

Różnice formalne – umowa pożyczki a umowa kredytu

Różnica między pożyczką a kredytem w dużej mierze opiera się na kwestiach formalnych, a więc związanych z umową.

Umowa kredytowa jest odpłatna. Musi być sporządzona pisemnie, mieć określony termin zwrotu zaciągniętego kapitału (łącznie z odsetkami) i informację na temat harmonogramu spłacania rat. Kredyt jest umową celową, co oznacza, że środki otrzymane od banku muszą służyć konkretnemu celowi, a ten powinien być określony pisemnie w dokumentacji. Umowa kredytu podlega zabezpieczeniu w postaci hipoteki lub gwarancji bankowej.

Inaczej jest z umową pożyczki, która jest rzeczą fakultatywną. Nie trzeba jej sporządzać w każdym przypadku, a sposób jej skonstruowania opisany jest w przepisach Kodeksu cywilnego.