9 maja 2019

Kategoria:
Finanse

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
5 (100%) / 2 głosów

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Prawo restrukturyzacyjne zapobiega likwidacji zadłużonych przedsiębiorstw. Umożliwia ono bowiem utrzymanie firmy dłużnika, a co za tym idzie istniejących w niej miejsc pracy. Pozwala także na realizację zawartych wcześniej umów, chroniąc dzięki temu wierzycieli. A to wszystko poprzez przeprowadzenie odpowiednich postępowań restrukturyzacyjnych. Jakie postępowania możemy wyróżnić i na czym one polegają?

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Sytuacja, w której przedsiębiorstwo boryka się z dużymi trudnościami finansowymi, nie musi oznaczać jego definitywnego końca. Skutecznym sposobem na rozwiązanie problemu może być restrukturyzacja firmy, w ramach której przeprowadzane są postępowania, mające na celu reformację danego przedsiębiorstwa w taki sposób, aby możliwe było zachowanie majątku dłużnika oraz realizacja jego zobowiązań wobec wierzycieli.

Postępowania restrukturyzacyjne

Pośród możliwych działań reformujących dane przedsiębiorstwo wyróżniamy kilka postępowań restrukturyzacyjnych. Ich wybór zależy od aktualnych potrzeb danej firmy oraz jej sytuacji finansowej. Postępowaniami restrukturyzacyjnymi obejmowane są przedsiębiorstwa, zagrożone niewypłacalnością oraz firmy już niewypłacalne. Takie rozwiązanie jest bowiem dużo bardziej korzystne dla interesu wierzycieli niż likwidacja majątku dłużnika, przeprowadzana w trakcie postępowania upadłościowego.

Postępowania restrukturyzacyjne – rodzaje i charakterystyka

Prawo restrukturyzacyjne dopuszcza cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • Przyspieszone postępowanie układowe;
  • Postępowanie układowe;
  • Postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie to stanowi procedurę, która może zostać przeprowadzona bez ingerencji sądu i w porównaniu z pozostałymi postępowaniami najmniej wnika w sprawy firmy. Polega ona bowiem na zawarciu układu, który następuje po głosowaniu wierzycieli. Zebranie głosów zaś leży po stronie dłużnika.

Postępowanie o zatwierdzenie układu dedykowane jest dłużnikom, będącym w początkowej fazie kryzysu. A może ono zostać przeprowadzone w przypadku, gdy suma wierzytelności spornych – uprawniających do głosowania nad układem – nie przekracza 15% sumy wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad układem.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Ten rodzaj postępowania, podobnie jak to, o którym pisaliśmy wyżej, pozwala dłużnikom na zawarcie układu z ich wierzycielami. Może to jednak nastąpić po sporządzeniu, a następnie zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

Jego przeprowadzenie jest możliwe, gdy suma wierzytelności spornych, uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności, uprawniających do głosowania nad układem. Rozwiązanie tego typu także rekomendowane jest dla tych właścicieli firm, którzy znajdują się we wstępnej fazie kryzysu finansowego i na etapie pierwszych komorniczych postępowań egzekucyjnych.

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikom zawarcie układu po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzycieli. Jego wprowadzenie następuje w sytuacjach, w których suma wierzytelności spornych, uprawniających do głosowania nad układem, nie przekracza 15% sumy wierzytelności, uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe zalecane jest tym przedsiębiorcom, wobec których prowadzone są już liczne postępowania egzekucyjne.

Postępowanie sanacyjne

Na koniec postępowanie sanacyjne. Na czym ono polega?

Jak wyjaśnia ekspert, nasz rozmówca z firmy Marshal Lion w Warszawie, która specjalizuje się w przeprowadzaniu działań restrukturyzacyjnych:

Pod terminem postępowanie sanacyjne kryją się czynności prawne oraz faktyczne, których celem jest poprawa sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz przywrócenie jego zdolności do realizacji aktualnych zobowiązań. Co istotne – wszystkie te działania odbywają się pod ochroną przed egzekucją komorniczą. Takie rozwiązanie pozwala bowiem zadłużonemu przedsiębiorcy na prowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

A dla kogo jest ono rekomendowane?

Postępowanie sanacyjne stanowi dobre rozwiązanie dla tych dłużników, których przedsiębiorstwo znajduje się już w bardzo poważnym kryzysie finansowym. Ten rodzaj postępowania jest także przeprowadzany w sytuacjach, w których inne działania restrukturyzacyjne zakończyły się niepowodzeniem – dodaje nasz rozmówca.

Kto przeprowadza postępowania restrukturyzacyjne?

O wyborze rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego może decydować dłużnik. Decydując się jednak na wprowadzenie konkretnych działań restrukturyzacyjnych w życie, musi on kierować się przesłankami, określonymi dla każdego z rodzaju postępowań. Z uwagi na to zaleca się, aby dłużnik skorzystał z pomocy profesjonalistów, czyli licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Wybór niewłaściwego dla aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa postępowania restrukturyzacyjnego może bowiem skutkować np. oddaleniem wniosku o wszczęcie procedury.