29 listopada 2019

Kategoria:
Finanse

Rodzaje grup podatkowych

Darowizna to nieodpłatne przekazanie części majątku danej osobie. Mało kto wie jednak, że w większości przypadków wiąże się ona z obowiązkiem podatkowym, czyli koniecznością opłacenia podatku od spadków i darowizn. Stawki są wysokie, jednak w pewnych sytuacjach opodatkowanie można pominąć. Ustawa dzieli obdarowanych na grupy, których kryterium podziału jest stopień pokrewieństwa.

Grupy podatkowe – najbliższa rodzina

Pierwsza grupa podatkowa obejmuje najbliższą rodzinę osoby obdarowującej. Koszty darowizny w tym przypadku są minimalizowane poprzez obniżenie stawki opodatkowania oraz stosunkowo wysoką kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku wynosi w tej grupie 9637 zł. Do grupy 1 zalicza się:

  • obecnego małżonka;
  • zstępnych, czyli syna, córkę, wnuki, prawnuki,
  • wstępnych, czyli matkę, ojca, dziadków,
  • rodzeństwo; pasierba,
  • ojczyma i macochę,
  • teściów,
  • zięcia i synową.

Dalsi krewni a podatek od darowizny

Do drugiej grupy podatkowej należą dalsi krewni darczyńcy. Kwota wolna od podatku jest w tym przypadku nieco wyższa niż w grupie pierwszej i wynosi 7276 zł. Również zobowiązanie podatkowe jest tu wyższe niż w grupie 1. Do grupy 2 należą zstępni rodzeństwa, czyli siostrzeniec, bratanek; rodzeństwo rodziców, np. wuj czy ciotka; zstępni i małżonkowie pasierbów; małżonkowie rodzeństwa; rodzeństwo małżonków; małżonkowie rodzeństwa małżonków; małżonkowie innych zstępnych, np. mąż wnuczki.

Pozostałe rodzaje grup podatkowych

Do trzeciej grupy podatkowej zaliczają się wszyscy pozostali nieujęci w poprzednich grupach. Są to więc przyjaciele i znajomi darczyńcy oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone w dalszym kręgu. Choć w nomenklaturze ustawy nie istnieje twór zwany „grupą zerową”, jest on powszechnie używany i ma znaczenie przy zwolnieniach podatkowych. Osoby należące do tej grupy mogą bowiem skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od darowizn. Wystarczy udać się do urzędu skarbowego i złożyć odpowiedni wniosek. Do grupy zerowej zalicza się osoby formalnie ujęte w grupie pierwszej z wyłączeniem teściów, zięcia i synowej.

Pomoc notarialna

Choć podział na grupy wydawać się może oczywisty, w praktyce często pojawia się wiele wątpliwości. Najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do rzetelnego notariusza, który kierowany wiedzą i doświadczeniem profesjonalnie określi adekwatną grupę. Na terenie Katowic działa godna zaufania Kancelaria Notarialna Tomasz Zapart. Oferuje ona kompleksową obsługę notarialną i pełen zestaw czynności notarialnych, co zniweluje ryzyko popełnienia błędu przy określaniu grupy podatkowej.