20 października 2020

Kategoria:
Finanse

Rodzaje deklaracji podatkowych

Składanie deklaracji podatkowych oraz opłacanie zobowiązań z tego tytułu jest jednym z najważniejszych obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość należności jest ustalana za pomocą określonych rodzajów wspomnianych dokumentów, które następnie są przekazywane do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Jakie rodzaje deklaracji podatkowych można wyróżnić? Sprawdź poniżej.

Deklaracje podatkowe z tytułu podatku dochodowego

Pierwszym z podatków, jakie musi obowiązkowo regulować każdy przedsiębiorca, jest podatek dochodowy obejmujący osiągnięte dochody, a w przypadku ryczałtu – przychody. Należy pamiętać, że nie każdy podatek wymaga złożenia deklaracji podatkowej – część z nich wymaga jedynie uiszczenia opłaty na wskazany numer rachunku bankowego urzędu skarbowego.

W przypadku podatku dochodowego przedsiębiorcy w ciągu roku są zobowiązaniu do wyliczania i wpłacania okresowych zaliczek na podatek dochodowy – płatności mogą być dokonywane miesięcznie lub kwartalnie. Następnie wszystkie są ujmowane w deklaracji rocznej. To na jej podstawie rozlicza się przychody osiągnięte w danym roku. Obowiązek ten dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy osiągnęli przychody, ale też tych, którzy ich nie mieli, ponieśli stratę bądź też dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

W zależności od przyjętej formy opodatkowania, przedsiębiorca musi złożyć:

  • PIT-36 – przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych,

  • PIT-36L – przy opodatkowaniu według podatku liniowego,

  • PIT-28 – przy opodatkowaniu ryczałtem,

  • PIT-16A – przy opodatkowaniu według karty podatkowej.

Deklaracje podatkowe z tytułu VAT

Kolejnym rodzajem deklaracji podatkowych są te z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Jest to całkowicie inna danina – jak sama nazwa wskazuje, jest związana z obrotem towarami i usługami.

Wśród deklaracji, które jest zobowiązany składać przedsiębiorca, znajdują się VAT-7 lub VAT-7K. Pierwszą z nich są zobowiązani sporządzać przedsiębiorcy rozliczający się miesięcznie, drugą – kwartalnie – wyjaśnia ekspert z Biura Rachunkowego Atoran.

To, co istotne, to fakt, że należy je składać za każdy okres, nawet w sytuacji, gdy wyliczony do zapłaty podatek wynosi 0 zł, ale też za czas, w którym przedsiębiorca nie zanotował sprzedaży i zakupów.

Dodatkowo podatnicy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinni składać informacje VAT-UE, VAT-9M oraz VAT-8. Istotne jest również to, że dokumenty te są informacjami podsumowującymi przeprowadzane transakcje, a nie deklaracjami.