biuro-rachunkowe
23 kwietnia 2018

Kategoria:
Finanse

Prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Księga przychodów i rozchodów jest jednym z najpopularniejszych rodzajów ewidencji używanych w księgowości uproszczonej. Stanowi ona dowód, który pozwala na określenie zobowiązań podatkowych. Jednakże samodzielne prowadzenie tego typu rozliczeń nie zawsze jest łatwe i oczywiste. Dlatego też podstawowa wiedza jak korzystać z KPiR będzie zawsze przydatna, nawet w erze komputerów i specjalnych programów.

KPiR bez tajemnic

Obowiązek prowadzenia rozliczeń przy pomocy KPiR dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro. Oczywiście przedsiębiorca nie musi osobiście zajmować się tego typu dokumentacją. Prowadzenie KPiR może zlecić specjalistom. Jednym z nich jest Jabłońska Grażyna, mgr. Doradca podatkowy z Gliwic, która od 1995 r prowadzi biuro rachunkowe i świadczy usługi księgowe. Jeśli jednak zdecydujemy się na samodzielne prowadzenie KPiR to warto pamiętać, że księga przychodów i rozchodów jest dokumentem służącym do ewidencjonowania transakcji oraz operacji gospodarczych przedsiębiorstwa. Odnotowuje się tam wszystkie przychody firmy, zakupy towarów i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności oraz wszelkie koszty poniesione w związku z tym. KPiR zakładamy w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub przejścia z rozliczenia ryczałtowego/karty podatkowej. Możemy ją prowadzić zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej z możliwością wydruku. Każdy wpis tam umieszczony musi zawierać niezbędne dane, dzięki czemu unikniemy podważenia dokumentu jako nieprawdziwego podczas kontroli skarbowej. W odpowiednich tabelach trzeba zatem określić między innymi liczbę porządkową, datę, rodzaj i podmiot transakcji, wartość sprzedaży i przychód, numer dokumentu (np. faktury) będącego podstawą do dokonania wpisu. Prowadzenie księgi rozchodów i przychodów musi być wykonywane w sposób rzetelny i niewadliwy, czyli zgodny zobowiązującymi przepisami.

Ważne terminy

O fakcie założenia księgi informuje się właściwego dla miejsca zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 dni od daty jej założenia. W przypadku gdy prowadzeniem naszej księgi zajmuje się biuro rachunkowe, mamy 7 dni od dnia zawarcia umowy na zgłoszenie tego faktu. Jeśli zaś chodzi o zapisy dokonywane w KPiR to powinny one być uzupełniane codziennie i na bieżąco, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w następnym dniu. Oczywiście w rozliczenia tego typu należy podsumowywać co miesiąc. Należy również pamiętać, że podatnik, który rozlicza podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów, w celu ustalenia dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym, musi dokonać na koniec roku podatkowego zamknięcia księgi.

Wbrew pozorom prowadzenie księgi rozchodów i przychodów nie należy do najprostszych. Dlatego też w wielu przypadkach warto zdecydować się na pomoc specjalistów i mieć świadomość, że nasza księgowość jest prowadzona rzetelnie i zgodnie z prawem.