podzial majatku rozwod porada prawna
8 listopada 2020

Kategoria:
Finanse

Podział majątku po rozwodzie – polubownie czy w sądzie?

Jeśli małżonkowie nie mieli zawartej umowy majątkowej (np. intercyzy), po rozwodzie muszą dokonać podziału majątku. Dotyczy to zarówno rozwodów z orzeczeniem o winie, jak i bez. Podziału majątku można dokonać na kilka sposobów. Byli małżonkowie mogą rozwiązać sprawę na drodze sądowej lub polubownie np. poprzez mediację.

Kiedy warto zdecydować się na polubowny podział majątku?

Polubowny podział majątku po rozwodzie pozwala uniknąć kosztownego i czasochłonnego postępowania sądowego. Jeśli byli małżonkowie zdecydują się na takie rozwiązanie, muszą zawrzeć ze sobą ugodę majątkową. Istotne jest, że jeśli w skład wspólnego majątku wchodzi nieruchomość bądź przedsiębiorstwo, jej zawarcie musi być potwierdzone notarialnie. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy pracownika Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Miastkowskiego:

-Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, warto zdecydować się na polubowne rozwiązanie sprawy. Nawet jeśli będzie wiązało się to z opłaceniem wizyty u notariusza, to jej koszt będzie o wiele niższy niż opłaty sądowe, których nie można uniknąć, jeśli strony decydują się na sądowy podział majątku.

Warto pamiętać o tym, że zawierając ugodę majątkową, można uwzględnić w niej to, w jakim stopniu małżonkowie przyczynili się do powstania majątku wspólnego, co oznacza, że podział majątku nie musi być równy.

Jak przeprowadza się podział majątku na drodze sądowej?

W przypadku, kiedy polubowne zakończenie sprawy budzi wątpliwości stron, można zdecydować się również na sądowy podział majątku. W takiej sytuacji pierwszym krokiem jest złożenie do wydziału cywilnego sądu rejonowego wniosku o podział majątku. We wniosku należy wymienić wszystkie składniki majątku wspólnego oraz określić ich wartość. Oprócz tego wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony. Jeśli byli małżonkowie decydują się na podział majątku w sądzie, warto wcześniej skorzystać z porady prawnej. Prawnik pomoże sformułować poprawny merytorycznie i dobrze uzasadniony wniosek. Należy dołączyć do niego dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Jak długo może trwać postępowanie sądowe o podział majątku?

Długość postępowania sądowego zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości składników majątkowych, a także od chęci porozumienia się ze sobą stron. W sytuacji kiedy konieczne jest przeprowadzenia postępowania dowodowego, sprawa może trwać nawet kilka lat. W przypadku braku sporu pomiędzy małżonkami, co do podziału składników majątkowych i ich wartości, sąd może rozstrzygnąć już po pierwszej rozprawie.