2 czerwca 2017

Kategoria:
Finanse

Podatek od spadku. Kogo dotyczy? Jak się rozliczać?

Dostałeś spadek i zastanawiasz się, czy ciążą na Tobie powinności podatkowe? W naszym poradniku sprawdzisz, kto jest zwolniony z płacenia podatku od spadku oraz kogo obowiązek rozliczenia dotyczy.

Zwolnienie z podatku od spadku

Od 1 stycznia 2007 r. wszelkie spadki i darowizny pochodzące od najbliższej rodziny podlegają zwolnieniu podatkowemu, niezależnie od ich wartości. Za ,,najbliższą rodzinę” rozumie się współmałżonka, krewnych zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków) i wstępnych (rodziców, dziadków, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę) z zastrzeżeniem, że spadkodawca nie zmarł przed 1 stycznia 2007 r. (dniem wejścia w życie nowych przepisów).

Aby zwolnienie podatkowe zyskało moc prawną, powinno być formalnie usankcjonowane. W tym celu należy udać się do Urzędu Skarbowego, gdzie złożymy formularz SD-Z2. W dokumencie wymieniamy nabyte na drodze spadku składniki majątku wraz z ich wartością rynkową, jak również określamy stopień pokrewieństwa między nami a spadkodawcą. Każdy spadkobierca, chcący uzyskać zwolnienie z podatku, powinien złożyć odrębne zgłoszenie.

Na wykonanie wyżej wymienionych czynności mamy 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku bądź zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Obowiązek zgłoszenia spadku nie obejmuje jednak przypadków, w których wartość rynkowa nabytego majątku nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku, wynoszącej obecnie 9637 zł  – objaśnia Grażyna Jabłońska, doradca podatkowy z Biura Rachunkowego w Gliwicach.

Kogo obejmuje obowiązek podatkowy?

Obowiązek uiszczenia podatku od spadku dotyczy osób należących do jednej z trzech grup podatkowych, które nabyły majątek w drodze spadku, a jego wartość przekroczyła kwotę wolną od podatku. Wysokość daniny zależy od pokrewieństwa, łączącego spadkobiercę ze spadkodawcą. W skład I grupy podatkowej wchodzą teściowe, synowe i zięciowie, a także najbliższa rodzina, która nie zgłosiła spadku w US w wymaganym czasie. Grupa II to dalsi krewni (bratankowie, siostrzeńcy, ciotki, wujkowie…), a grupa III to osoby niespokrewnione.

Dla grupy I kwota wolna od podatku liczy obecnie 9637 zł, dla grupy II 7276 zł, a grupy III – 4902 zł. Jeżeli wartość spadku przekroczyła te wartości, podatek należy zapłacić. Jak to zrobić? ,,W US składamy formularz SD-3, czyli zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Mamy na to miesiąc od chwili zaistnienia obowiązku podatkowego, wskutek uprawomocnienia decyzji sądu lub notarialnego zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Termin płatności podatku to 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość podatku” – relacjonuje Grażyna Jabłońska.

Jak już wspomnieliśmy, wysokość podatku jest uzależniona od grupy podatkowej, do której przynależy spadkobierca. Najmniejsze obciążenia spoczywają na osobach z grupy I, największe – z grupy III. Główną wytyczną stanowi skala podatkowa, uwzględniająca nadwyżkę podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Samodzielne obliczenie wysokości podatku może zatem przysporzyć trudności. Najlepiej skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Specjaliści udzielą pomocy w zakresie rozliczenia podatku od spadku.