17 kwietnia 2021

Kategoria:
Finanse

Od czego zależy wysokość pożyczki hipotecznej?

Sektor bankowy oferuje wiele narzędzi finansowych, które umożliwiają realizację przedsięwzięć prywatnych i biznesowych. Część z nich jest podejmowanych na wiele lat. Takim produktem finansowym jest pożyczka hipoteczna. Choć u wielu osób budzi ona niepokój i niepewność wynikającą z wieloletniego zadłużenia, to często jest najlepszym sposobem na realizację poważnych planów. Warto więc dowiedzieć się więcej o pożyczce hipotecznej i sprawdzić, od czego zależy jej wysokość.

Pożyczka hipoteczna, czyli hipoteka pod dom

Wśród wielu możliwości uzyskania środków finansowych jest skorzystanie z pożyczki hipotecznej. Jest to produkt finansowy oferowany przez banki lub inne instytucje finansowe, w którym głównym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Oczywiście pożyczkobiorca musi mieć do tej nieruchomości pełne prawa własności i nie może być ona obciążona żadnym innym kredytem. W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego środki finansowe uzyskane poprzez zaciągnięcie pożyczki hipotecznej mogą być przeznaczone na dowolny cel.

Zabezpieczenie w postaci ustanowionej na rzecz pożyczkodawcy hipoteki na nieruchomości jest na tyle pewne, że pozwala to na niższe oprocentowanie pożyczek, niż ma to miejsce w przypadku kredytów konsumpcyjnych.

 „Nasi klienci – wyjaśnia ekspert finansowy z firmy Walkiria z Siemianowic Śląskich, która zajmuje się profesjonalną obsługą kredytową – często pytają o różnicę pomiędzy kredytem a pożyczką hipoteczną. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma produktami finansowymi jest cel, na jaki można przeznaczyć uzyskane środki. Kredyt hipoteczny w odróżnieniu od pożyczki hipotecznej, to zobowiązanie celowe, które służy przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Pożyczka natomiast może być przeznaczona na dowolny cel – rozwój firmy, wykształcenie dzieci, spłatę zobowiązań itp.”.

Warunki pożyczki pod hipotekę są przejrzyste

Pożyczka hipoteczna z reguły ma charakter długoterminowy. Oznacza to, że jej spłata rozłożona jest na wiele lat, średnio od 15 do 20 lat. Wysokość pożyczki pod hipotekę domu wynosi najczęściej 60 – 70% jego wartości, choć zdarzają się szczególne przypadki, że może ona sięgać nawet pełnej wartości nieruchomości. Podstawowym warunkiem formalnym jest uzyskanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości i ubezpieczenie pożyczki.

Wysokość pożyczki a wartość nieruchomości

Wysokość finansowania, które można uzyskać, uzależniona jest przede wszystkim od wartości nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka. Dla przykładu pożyczka pod hipotekę nieruchomości o wartości 500 000 zł może wynosić (przy limicie 70%)  350 000 zł.

Drugim ważnym kryterium uzyskania zgody jest zdolność kredytowa pożyczkobiorcy. Instytucja udzielająca kredytu sprawdza i ocenia dochody, ogólną sytuację materialną oraz poziom wydatków i innych zobowiązań finansowych. Ta weryfikacja również wpływa na wysokość udzielonej pożyczki.

Dla wielu banków ważny jest również wiek kredytobiorcy ze względu na szacowanie ryzyka spłaty kredytu w terminie. Osoby starsze, a szczególnie emeryci, mogą mieć ograniczone możliwości uzyskania dodatkowych dochodów, a także kłopoty ze znalezieniem pracy dodatkowej. Dlatego też jest to kolejny czynnik wpływający na wysokość pożyczki hipotecznej.

Zasadniczą sprawą przy zawieraniu umów na pożyczkę hipoteczną jest wybór rzetelnego partnera finansowego, który jest w stanie ustrzec pożyczkobiorcę przed płaceniem zbędnych odsetek i ponoszeniem niepotrzebnych kosztów. Ograniczy on także do minimum ryzyko utraty nieruchomości.