kursy walutowe
11 lutego 2020

Kategoria:
Finanse

Od czego zależą kursy wymiany walut?

Choć rzadko o nich w ten sposób myślimy, pieniądze są – tak samo jak produkty, które za ich pomocą nabywamy – towarem. Dlatego je również możemy sprzedawać i kupować, o czym zresztą doskonale wie każdy, kto choć raz odwiedził kantor. Wartość pieniądza jest jednak bardzo niestabilna, w ciągu zaledwie jednego dnia może zmienić się bardzo gwałtownie, a jej zmiany uzależnione są od wielu, często nieprzewidywalnych czynników.

Czynniki makroekonomiczne

To, co w największym stopniu kształtuje wartość pieniądza, to czynniki, które ekonomiści nazywają czynniki makroekonomicznymi. Ich cechą charakterystyczną jest fakt, że można je mierzyć, przewidywać i do pewnego stopnia również kontrolować. Co to za czynniki?

– Przede wszystkim mowa tutaj produkcie krajowym brutto, który stanowi jeden z głównych mierników dochodu narodowego – mówi przedstawiciel łódzkiego kantoru BenekPKB to nic innego jak całkowita suma dóbr i usług, które zostały wytworzone na terenie danego kraju, zarówno przez jego obywateli, jak i kapitał zagraniczny. Pozostałe czynniki makroekonomiczne to inflacja, która określa tempo wzrostu cen i siłę nabywczą waluty, poziom bezrobocia w danym kraju oraz zmiany stóp procentowych.

Sytuacja polityczna w danym kraju

Na wartość waluty emitowanej w danym kraju w dużym stopniu wpływają panujące w nim nastroje. Generalnie zasada brzmi, że im spokojniejsza i stabilniejsza sytuacja w państwa, tym bardziej zrównoważony jest kurs jej waluty. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnienie jest bardzo proste – skoro wartość waluty wynika w dużej mierze z PKB, państwo musi zadbać o ściąganie kapitału zagranicznego, który będzie inwestował na jego terenie. Brak stabilności, ryzyko nagłej, niekorzystnej zmiany, jest tym, co bardzo skutecznie odstrasza inwestorów. Stąd na wartość pieniądze mogą mieć wpływ między innymi:

  • Konflikty zbrojne – czyli największe zagrożenie dla gospodarki. Świeżym przykładem jest konflikt na wschodzie Ukrainy w 2014, który spowodował spadek wartości hrywny o 300% w stosunku do USD.
  • Zmiany układów międzynarodowych – a więc przyłączenie się i odłączenie państw od wspólnot. Przykładem jest Brexit, czyli planowane odłączenie się Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej. To wydarzenie może w dużym stopniu wstrząsnąć gospodarką krajów wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa.
  • Zmiana władzy – szczególnie w przypadku, kiedy zmiana ta jest nagła lub kiedy stery przejmują osoby z drugiego krańca sceny politycznej. W takich sytuacjach inwestorzy mogą się wycofywać z krajów, kierowani niepewnością co do planów nowego rządu.

Wpływ psychologii

Ostatnią grupą czynników, które mogą mieć duży wpływ na kształtowanie się kursów walutowych, są czynniki psychologiczne. Zaliczamy do tej kategorii wszystkie, nie związane ani z ekonomią, ani polityką impulsy, które mogą skłonić inwestorów do podjęcia konkretnych decyzji i przez to przyczynić się do określonych fluktuacji kursowych. Przykładem może być tutaj efekt stada, czyli postępowanie zgodne z tym, jak postępuje większość – jeśli nagle część inwestorów zacznie podejmować określone decyzje finansowe, istnieje duża szansa, że za ich przykładem pójdą inni, którzy nie będą bazować na merytorycznych danych statystycznych, lecz zwykłych emocjach.