29 maja 2017

Kategoria:
Finanse

Najstabilniejsze waluty na świecie

Żaden kraj, nawet odseparowana Korea Północna, nie poradziłby sobie sam. Dzięki handlowi międzynarodowemu mamy dostęp do dóbr u nas nieosiągalnych, a jednocześnie możemy zarabiać, sprzedając nadwyżki. To sprawia, że gospodarki poszczególnych krajów są ze sobą powiązane, podobnie jak waluty. Co wpływa na zmiany wartości walut i które z nich są najstabilniejsze?

Dlaczego waluty zmieniają wartość?

Kursy walut zmieniają się bardzo dynamicznie. Dlatego każdy dobry kantor internetowy aktualizuje informacje na ten temat tak często, jak to możliwe, nawet co kilkanaście sekund. Na to, ile kosztuje dana waluta, mają wpływ czynniki zarówno polityczne, jak i gospodarcze, te pozostające w granicach państwa oraz te z zewnątrz. Im stabilniejsza sytuacja na tych polach, tym pewniej stoi waluta. Rozchwianie polityczno-gospodarcze przekłada się na chwiejność waluty.

Na cenę walut wpływa zainteresowanie inwestorów akcjami w danym kraju. Jeżeli opłaca się inwestować (np. prawo jest przyjazne), kraj staje się miejscem inwestycji zagranicznych i napływają do niego nowe pieniądze. Zapotrzebowanie na miejscową walutę rośnie, dlatego staje się ona droższa. Kiedy przepisy stają się mniej przyjazne, inwestorzy wycofują się i wyprzedają polski pieniądz. Pojawia się go w obrocie więcej, a to sprawia, że jego wartość maleje.

To tylko jeden przykład. Wpływ na ceny walut mają także: inflacja, stopy procentowe, tempo wzrostu gospodarczego, bezrobocie, import dóbr i wiele innych. To dość złożona sprawa, ale opiera się na prostej zasadzie popytu i podaży – im więcej pieniądza w obiegu, tym mniej jest on wart. Kiedy waluty ubywa, jej cena wzrasta.

Najstabilniejsze waluty

Które waluty są najstabilniejsze? Aby to określić, należy prześledzić zmiany ich wartości w dłuższej perspektywie czasowej. Badania pokazują, że dotychczas najbardziej stabilne okazały się takie waluty, jak: dolar nowozelandzki, dolar singapurski i dolar hongkoński.

Dlaczego akurat te trzy waluty utrzymały wartość? Przyczyn jest kilka. W przypadku dolara nowozelandzkiego jest to efekt działań politycznych. Ministerstwo Finansów wraz z Bankiem Rezerw Nowej Zelandii ustala i stara się realizować politykę w zakresie stóp procentowych i kursów walut. W przypadku dolara hongkońskiego z kolei stabilność wynika z faktu, że 100% emitowanego pieniądza ma pokrycie w dolarze amerykańskim, a dodruk bądź ograniczenie emisji pokrywa się ściśle ze zmianami w amerykańskiej bazie monetarnej.

Wiedza o stabilności walut może być pierwszym krokiem do mądrego inwestowania. Ulokowanie majątku w stabilnej walucie może nie da szybkich zysków, ale może okazać się bezpiecznym sposobem oszczędzania pieniędzy. Szybko i bez wychodzenia można wymienić waluty na www.centnet.pl.