ulgi podatkowe
21 lipca 2021

Kategoria:
Finanse

Na jakie ulgi mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy?

Początkujący przedsiębiorcy mają prawo starać się o ulgi związane z opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem wprowadzenia udogodnień jest ułatwienie rozpoczęcia własnego biznesu, a także umożliwienie zdobycia pozycji na rynku. Zmniejszenie zobowiązań wobec państwa pozwala na szybki i dynamiczny rozwój działalności, dzięki któremu przedsiębiorca ma szansę na osiągnięcie sukcesu. Uzyskanie ulg jest możliwe po spełnieniu kilku warunków. Jakie wsparcie może uzyskać początkujący przedsiębiorca?

Program ulg na start – najważniejsze założenia

Jednym z najkorzystniejszych rozwiązań dla początkującego przedsiębiorcy jest program ulg na start. Przepis określający warunki otrzymania ulg na start został wprowadzony w 2018 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami ulgi na start przysługują osobom fizycznym, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy. Oprócz tego mogą skorzystać z nich przedsiębiorcy ponownie rozpoczynający działalność, ale dopiero po upływie 60 miesięcy od zakończenia lub zawieszenia poprzedniej aktywności gospodarczej.

Wprowadzona ustawa zwalnia przedsiębiorców z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego na okres 6 miesięcy od dnia założenia firmy. Aby poprawnie złożyć wniosek o uzyskanie ulg na start, warto skorzystać z doradztwa firm księgowych, takich jak Biuro Rachunkowe mgr inż. Jolanty Krzyształowskiej. Przed złożeniem podania należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi uzyskania przywilejów.

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Innym udogodnieniem, z którego skorzystać mogą początkujący przedsiębiorcy, jest działalność nierejestrowana. Dzięki niej przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie musi rejestrować firmy w CEIDG. Jest również zwolniony z obowiązku uiszczania składek ZUS. Działalność nierejestrowana może być prowadzona jedynie na początkowym etapie rozwoju firmy. Ponadto, ulga dotyczy jedynie osób fizycznych, których przychód w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnej wartości wynagrodzenia. W celu sprawdzenia i dokładnego obliczenia dochodów również warto skorzystać z doradztwa księgowego. Należy podkreślić, że przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną jest zobowiązany do dokumentowania sprzedaży w uproszczonej formie.

Mały ZUS dla początkujących firm

Właściciele nowych firm mogą starać się o uzyskanie tak zwanego małego ZUS-u. Ulga ta uprawnia przedsiębiorcę do uiszczania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Jednak kwota podstawy wyliczania składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Mały ZUS jest dostępny dla przedsiębiorcy przez okres maksymalnie 24 miesięcy.