21 stycznia 2019

Kategoria:
Finanse

Na czym polega tzw. pełna księgowość?

Pełna księgowość jest precyzyjnym i przy tym skomplikowanym systemem ewidencyjnym. Zobowiązane do jej prowadzenia są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni w walucie polskiej po przeliczeniu wynosi co najmniej równowartość kwoty 2 mln euro. Dotyczy to także osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Czym pełna księgowość różni się od innych systemów ewidencyjnych?

Pełna księgowość to inaczej prowadzenie księgi rachunkowej. Jest to o wiele bardziej skomplikowana forma niż ewidencja przychodów czy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Najważniejsza różnica polega na tym, że pełna księgowość wymaga utworzenia odpowiedniej liczby właściwych kont rozróżnianych analityczne i syntetycznie. Wymaga to prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń księgowych. W przypadku podmiotów podlegających ustawie o rachunkowości, obowiązkowe jest także sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Co warto o niej wiedzieć?

Księgi rachunkowe prowadzone są w celu rejestracji wszystkich zdarzeń, które dzieją się w ramach działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy na dochód mają wpływ rzeczywiste skutki danego podmiotu, czy też nie. Nie służą więc one do ustalenia realnego poziomu należności podatkowych. Specjalista z biura rachunkowego Dokum Beaty Chrobak tłumaczy:

Pełna księgowość wymaga rejestrowania kondycji finansowej danej firmy. Funkcja podatkowa staje się tylko elementem dodatkowym, a nie podstawową funkcją. Księgi rachunkowe są więc odwzorowaniem rzeczywistej aktywności finansowej danego podmiotu.

Kto jeszcze może prowadzić księgi rachunkowe?

Limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości od 1 stycznia 2017 roku wzrósł z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Z tego względu osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą prowadzić księgi rachunkowe od początku kolejnego roku obrotowego, jeśli ich przychody netto za sprzedane towary i operacje finansowe są niższe niż równowartość w polskiej walucie 2 mln euro. Przed rozpoczęciem roku obrotowego należy jednak powiadomić o tym urząd skarbowy. Jeśli w spółkach jawnych osób fizycznych oraz spółkach partnerskich, których przychody netto za poprzedni rok nie przekroczyły 2 mln euro nie były prowadzone księgi rachunkowe, należy złożyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.