oddluzanie upadlosc konsumencka porady
24 października 2020

Kategoria:
Finanse

Na czym polega proces oddłużania?

Proces oddłużania ma na celu likwidację lub zmniejszenie kwoty zobowiązania finansowego trudnego do spłaty. Najczęściej odbywa się przy udziale profesjonalnej firmy prawniczej zajmującej się kłopotami finansowymi osób prywatnych lub przedsiębiorstw. Dłużnik korzystający z pomocy może liczyć na specjalistyczne doradztwo, negocjacje z wierzycielem oraz sporządzanie odpowiednich wniosków umożliwiających częściowe lub całkowite umorzenie długu. Co można osiągnąć dzięki procesowi oddłużania?

Negocjacje dłużnika z wierzycielem

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów rozwiązania problemu zadłużenia jest rozmowa dłużnika z wierzycielem. Warto, aby przy negocjacjach uczestniczył specjalista znający prawo finansowe – może stać się on mediatorem. Negocjacje mają na celu wypracowanie wspólnego rozwiązania, satysfakcjonującego dla obu stron.

Jak tłumaczy ekspert z Kancelarii Prawno Finansowej MediatorLEXpl:

-Podczas mediacji dłużnicy i wierzyciele mogą wypracować porozumienie i osiągnąć kompromis. W trakcie rozmowy obie strony same decydują, w jaki sposób chcą rozwiązać zaistniały między nimi spór.

Konsolidacja długu i upadłość konsumencka – możliwości rozwiązania sporu

Istnieje kilka sposobów na oddłużenie. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm najważniejszym: konsolidacji długów oraz upadłości konsumenckiej. Konsolidacja długów polega na połączeniu kilku zobowiązań finansowych w jedną całość. Co to oznacza w praktyce? Dzięki temu procesowi dłużnik może dokonywać jednej spłaty miesięcznie zamiast kilku. Nie rozwiązuje to być może wszystkich problemów, ale zdecydowanie ułatwia uporządkowanie zobowiązań i niweluje ilość związanych z nimi formalności.

Innym pomysłem na rozwiązanie kłopotów finansowych jest uznanie tak zwanej upadłości konsumenckiej. Aby sąd przyznał dłużnikowi status upadłości konsumenckiej, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Na początku należy skierować odpowiedni wniosek do sądu rejonowego. Jest on możliwy do złożenia jedynie raz na 10 lat, dlatego warto przemyśleć swoją decyzję.

Wnioskodawca powinien udowodnić, że długi nie są spowodowane jego świadomym działaniem i dlatego ubiega się o oddłużenie. Upadłość konsumencka może być uznana przez sąd, jeśli przyczyną zadłużenia są zdarzenia losowe takie jak: utrata pracy, wypadek, choroba, śmierć bliskiej osoby. Wówczas jest możliwe umorzenie całej kwoty zobowiązania finansowego.

Czym jest przedawnienie długu?

W procesie oddłużania warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę. Mianowicie – na datę końcową zobowiązania. Jeśli zobowiązanie ulegnie przedawnieniu, a więc jego termin będzie nieaktualny, dług może zostać unieważniony. Sprawdzenie daty zobowiązania może okazać się kluczowe w procesie oddłużania. Długi przedawnione nie podlegają konieczności spłaty, dlatego dłużnik w pierwszej kolejności powinien sprawdzić termin zakończenia swojego zobowiązania. Wierzyciel nie może wymagać uiszczania wpłaty, jeśli zobowiązanie jest nieaktualne.