11 lutego 2020

Kategoria:
Finanse

Na czym polega pełna księgowość?

Rozliczenia finansowe są niezbędnym elementem działalności każdej, nawet najmniejszej firmy. Każde przedsiębiorstwo musi prowadzić ewidencję kosztów i przychodów oraz rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Dlatego też warto zadbać o odpowiednie prowadzenie księgowości, w szczególności tej pełnej. Czym jest pełna księgowość i kto jest zobowiązany do jej prowadzenia? 

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to złożony sposób prowadzenia ksiąg handlowych, a więc rejestrowania przychodów oraz rozchodów danego przedsiębiorstwa. Jak mówią specjaliści z Kancelarii Progres:

Głównym obowiązkiem pełnej księgowości jest utworzenie kont w odpowiedniej ilości. Przy czym nie mogą to być przypadkowe konta, a o cechach analitycznych i syntetycznych.

Pełna księgowość oznacza również, że wszelkie ruchy finansowe w ramach działalności firmy muszą zostać bezwzględnie udokumentowane w księgach rachunkowych. Jest to ważne z tego względu, że pełna księgowość ma za zadanie rejestrowanie faktycznej kondycji finansowej firmy. Dodatkowo w ramach pełnej księgowości przeprowadza się ewidencję majątku i źródeł jego finansowania. Dzięki temu przedsiębiorstwo może ocenić, na jakim poziomie są jego zobowiązania. Co więcej, prowadzenie pełnej księgowości pozwoli nam w jasny sposób sprawdzić, czy zobowiązanie kredytowe jest spłacane, czy może się powiększa.

Kto powinien prowadzić pełną księgowość?

Księgi rachunkowe, a więc pełna księgowość powinna być prowadzona przez podmioty wskazane w art. 2 Ustawy o Rachunkowości. Ustawa ta wskazuje, że obowiązkowo pełną księgowość powinny prowadzić spółki akcyjne, komandytowo – akcyjne, czy też z ograniczoną odpowiedzialnością. Co więcej, obowiązek ten dotyczy również spółek jawnych, cywilnych, partnerskich, a nawet osób fizycznych. Jednak prowadzenie pełnej księgowości w takich przedsiębiorstwach jest uwarunkowane ich dochodem. Jeśli przekroczy on nieco ponad 5 mln złotych, to spółki akcyjne, cywilne, partnerskie oraz osoby fizyczne mają obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. W innym przypadku przedsiębiorstwa te mogą wybrać sobie dowolną formę rozliczania z urzędem skarbowym. Również mogą zdecydować się dobrowolnie na pełną księgowość. Mimo, iż pełna księgowość jest dość skomplikowana, to daje firmom również wiele korzyści. Nie tylko pozwala kontrolować wydatki, ale przede wszystkim jest wiarygodną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa.