leasing finansowy maszyn i urzadzen
15 listopada 2020

Kategoria:
Finanse

Na czym polega leasing finansowy?

Leasing finansowy jest narzędziem pozwalającym na korzystne finansowanie zakupu środków trwałych. Jest nieco rzadziej wybierany niż alternatywny leasing operacyjny. Wynika to przede wszystkim z kwestii podatkowych. Jednak dla niektórych przedsiębiorców, na przykład dużych zakładów produkcyjnych, wariant finansowy może być bardzo korzystny. Na czym polega ten typ leasingu i kiedy warto się na niego zdecydować?

Leasing – na czym polega?

Leasing w ogólnym rozumieniu jest narzędziem finansowania zakupu, które łączy w sobie cechy kredytu i dzierżawy. Przedmiot leasingu zostaje udostępniony leasingobiorcy na ściśle określonych warunkach, ale nie staje się jego własnością. Korzystający jest zobowiązany na postawie umowy cywilno-prawnej do uiszczania, zwykle raz w miesiącu, określonej opłaty. Specjalista z firmy Europejski Fundusz Leasingowy wyjaśnia, że z takiego sposobu finansowania korzystają przede wszystkim firmy, jednak osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, także może się na niego zdecydować. Firmy kupują w ten sposób pojazdy, maszyny przemysłowe lub sprzęt elektroniczny, natomiast w przypadku osób prywatnych przedmiotem leasingu są zwykle samochody osobowe.

Leasing finansowy

Tak jak w przypadku pozostałych form leasingu, finansowy polega na przekazaniu określonego przedmiotu leasingobiorcy przez firmę leasingową w zamian za regularne opłacane raty. Podstawową cechą tej formy finansowania jest amortyzacja, która leży po stronie użytkownika sprzętu, który jest zobowiązany do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Czas trwania umowy leasingowej jest zwykle zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji.

Kolejną charakterystyczną cechą takiej usługi jest konieczność opłacenia podatku VAT przez leasingobiorcę w całości wraz z pierwszą ratą. Jest to kwestia, która najbardziej odróżnia leasing finansowy od wersji operacyjnej, w której podatek VAT jest opłacany częściowo, wraz z każdą ratą. Konieczność poniesienia jednorazowego, sporego wydatku sprawia, że leasing finansowy jest nieco mniej popularny od wymienionego alternatywnego rozwiązania. Dla niektórych przedsiębiorstw taki sposób finansowania może być jednak korzystny.

Korzyść finansową mogą uzyskać przede wszystkim właściciele firm niebędący płatnikami VAT lub przedsiębiorstwa działające w branżach, w których stawka podatku od towarów i usług jest z góry określona, np. branża medyczna. Warto również podkreślić, że w leasingu finansowego, jego biorca nie musi dokonywać wykupu sprzętu po wygaśnięciu umowy, ponieważ przechodzi on automatycznie na jego własność po zapłaceniu ostatniej raty.