ksiegowosc uproszczona prowadzenie uslugi ksiegowe
1 marca 2021

Kategoria:
Finanse

Na czym polega księgowość uproszczona?

Nieważne, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy dużego przedsiębiorstwa – przepisy zawsze wymuszają na tobie prowadzenie dokumentacji finansowej. To, w jaki sposób będziesz to robił, zależy od wielu czynników, a w tym od twojej decyzji, osiąganych przychodów oraz rodzaju działalności. W niektórych przypadkach może okazać się, że wystarczy, abyś prowadził księgowość uproszczoną. Na czym ona polega?

Księgowość uproszczona – co to takiego?

Księgowość uproszczona (zwana też „małą księgowością”) polega na prowadzeniu:

  • Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) w przypadku osób, które zdecydowały się na opodatkowanie na podstawie skali podatkowej i podatkiem liniowym;
  • ewidencji ryczałtowej, która jest wymagana wtedy, gdy podmiot rozlicza się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Poza tym formą takiej księgowości jest również karta podatkowa – mogą z niej skorzystać tylko osoby fizyczne i spółki, które świadczą usługi dla ludności.

W KPiR muszą się znaleźć wszelkie wydatki firmy, ale także jej przychody. Oznacza to, że ujęte są tam ujęte koszty związane z zakupem towarów, wyposażenia, wypłat dla pracowników, a także wpływy z tytułu świadczonych usług czy sprzedaży produktów.

Księga Przychodów i Rozchodów musi być założona w dniu zarejestrowania działalności gospodarczej – o tym fakcie musi być powiadomiony odpowiedni urząd skarbowy. Składa się ona z 17 kolumn, w których wpisuje się informacje o zyskach i wydatkach. Na koniec każdego miesiąca wykonuje się podsumowanie każdej z nich. Natomiast ewidencja jest prowadzona na podstawie wzoru wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów.

Księgowość uproszczona jest obecnie częściej prowadzona w formie elektronicznej niż w papierowej. Wykorzystuje się do tego specjalne oprogramowanie. Aby mieć pewność, że w rejestrach tych znalazły się wszystkie faktury i dane o operacjach finansowych, trzeba je prowadzić rzetelnie, sumiennie oraz wyjątkowo skrupulatnie. Dlatego warto, by zajęli się tym specjaliści, na przykład z Biura Księgowego DUET M&K.

 

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej formy rozliczania się z fiskusem – muszą oni spełniać określone kryteria. Na księgowość uproszczoną mogą zdecydować się:

  • osoby fizyczne
  • spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie
  • spółdzielnie socjalne.

We wszystkich tych przypadkach warunkiem jest, aby przychód tych podmiotów w ubiegłym roku obrotowym nie przekroczył kwoty 2 000 000 euro.

Jako zalety tego typu księgowości wymienia się łatwy sposób gromadzenia i ewidencjonowania danych osobowych. Mimo tego prowadząc KPiR lub ewidencję ryczałtową zawsze warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Pozwoli to wykluczyć ryzyko błędów i związanych z nimi kar ze strony urzędu skarbowego.