audyt
26 kwietnia 2018

Kategoria:
Finanse

Na czym polega audyt podatkowy?

W każdej firmie konieczne jest zweryfikowanie prawidłowości wywiązywania się z obowiązku prowadzenia rozliczeń podatkowych. W tym celu wykonuje się audyt podatkowy, zlecany głównie zewnętrznym firmom. Jego celem jest wskazanie nieprawidłowości, jeśli takie istnieją oraz identyfikacja obszarów, w których występuje szczególne ryzyko ich zrodzenia. Celem działania firmy audytorsko-doradczej jest także przedstawienie sposobów, które pozwalają zmniejszyć bądź całkowicie wyeliminować niebezpieczeństwo uchybień w tym obszarze. Na czym dokładnie polega audyt podatkowy?

 Audyt podatkowy – charakterystyka

Audyt podatkowy jest niczym innym jak badaniem rozliczeń podatkowych. Może dotyczyć całości rozliczeń albo tylko do zakresu budzącego wątpliwości. Audyt może skupiać się na ostatnim roku prowadzenia firmy bądź rozpatrywać dłuższy okres, zależnie od wskazań. Poprawnie zrealizowany audyt, pozwoli unikać błędów prowadzenia ewidencji podatkowych w przyszłości. Na czym dokładnie polega przegląd podatkowy?

Zatrudniony doradca podatkowy albo ekspert pracujący w firmie zajmuje się dokumentacją wewnętrznych struktur firmy, które mają wpływ na rozliczenia podatkowego. Do działań, które zostają wykonane w ramach audytu, zaliczają się:

  • Ocena poprawności prowadzonych rozliczeń i kalkulacji,
  • Sprawdzenie dokumentacji źródłowej, a przede wszystkim ksiąg rachunkowych,
  • Weryfikowanie obszarów ryzyka podatkowego i sprawdzanie pod tym kątem wszelakich zleceń i zamówień,
  • Kontrolowanie bieżących rozliczeń.

Efektem przeprowadzenia audytu podatkowego jest stworzenie raportu, który zawiera:

  • Opis ewentualnych nieprawidłowości,
  • Wskazanie rozwiązań eliminujących zagrożenia i ryzyka podatkowe,
  • Zalecenia, jak uniknąć takich nieprawidłowości w przyszłości, a tym samym uniknąć odpowiedzialności karnej i podatkowej.

Zalety prowadzenia audytu podatkowego przez zewnętrzną firmę

Prowadzenie audytu przez zewnętrzną firmę audytorsko-doradczą wiąże się z istotnymi korzyściami dla zakładu. Przede wszystkim zewnętrzny ekspert nie jest związany z naszym zakładem i możemy być pewni jego obiektywizmu. Nie ma powodów, aby ukrywać nieprawidłowości, z tego względu bez skrupułów wskaże wszystkie obszary, które jego zdaniem budzą wątpliwości.

Ma wiedzę i doświadczenie, zdobywane dzięki współpracy z wieloma przedsiębiorstwami i dokładnie wie, czego szukać. Potrafi trafnie ocenić sytuację i zaproponować rozwiązania, które pomogą rozwiązać zaistniałe problemy – dodaje nasz ekspert z firmy ADF Lidmar.

Przeprowadzenie audytu umożliwia wykrycie ryzykownych sytuacji dotyczących rozliczeń podatkowych i ich natychmiastowego skorygowania. Jeżeli nieprawidłowości zostałyby stwierdzone przez urzędników z kontroli skarbowej, wówczas nie mielibyśmy już szansy na wprowadzenie zmian. Musielibyśmy zapłacić wysoki podatek albo zostalibyśmy ukarani za niezapłacenie podatku w odpowiedniej wysokości. Dlatego przeprowadzanie audytu podatkowego jest konieczne, czy to z firmą zewnętrzną, czy z pomocą pracowników wewnętrznych, mających ku temu właściwą wiedzę.