doradca podatkowy
11 kwietnia 2020

Kategoria:
Finanse

Na czym polega abolicja podatkowa?

Abolicja to mechanizm zakładający darowanie obywatelom i przedsiębiorcom zatajonych należności, które zgodnie z przepisami powinni byli zapłacić odpowiednim instytucjom państwowym. Warunkiem skorzystania z tego instrumentu jest przyznanie się i dokonanie wpłaty części ujawnionych zobowiązań. Najczęściej termin abolicja stosowany jest do nieuregulowanych należności fiskalnych. Sprawdźmy więc, jak działa abolicja podatkowa i kto może z niej skorzystać.

Pojęcie abolicji w Polskim prawie

Pierwsze próby wprowadzenia ustawy abolicyjnej podjęto w 2002 roku. Głównymi celami tych przepisów było  opanowanie kryzysu finansów publicznych, przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i zachęcenie przedsiębiorców do wyjścia z tzw. Szarej strefy podatkowej. Choć sejm ustawę przyjął, to Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest ona niezgodna z ustawą zasadniczą. Kolejna ustawa abolicyjna została wprowadzona 25 lipca 2008. Tym razem dotyczyła ona podatku dochodowego osób pracujących za granicą. Jak wyjaśnia ekspert Kancelarii radców prawnych i doradców podatkowych z Warszawy:

Ustawa abolicyjna koncentrowała się na rozwiązaniu problemu tych podatników, którzy w latach 2002 – 2007 uzyskiwali dochody za granicą, a ich zobowiązania podatkowe były liczone różnymi metodami unikania podwójnego opodatkowania. Ustawa ta wprowadziła również do porządku prawnego pojęcie ulgi abolicyjnej, która odnosi się do dochodów osiąganych ze źródeł zagranicznych po 1 stycznia 2008 roku rozliczanych metodą zaliczenia proporcjonalnego. Jest to o tyle ważne, że obecnie rozliczając dochód osiągnięty za granicą, stosuje się jeden z dwóch metod obliczenia należnego podatku. Pierwszy to metoda zaliczenia proporcjonalnego, a drugi to metoda wyłączenia z progresją.

Jak działa ulga abolicyjna?

Ideą ulgi abolicyjnej jest zrównanie podatków od dochodów uzyskiwanych za granicą, do których opodatkowania stosuje się te dwa różne mechanizmy. Jest to konieczne, gdyż metoda zaliczania proporcjonalna musi być stosowana w przypadku rozliczania dochodów pochodzących z niektórych krajów. Tyle że w konsekwencji zastosowania tej metody podatek, jaki musi zostać uiszczony, jest wyższy niż w sytuacji zastosowania przez podatnika metody wyłączenia z progresją. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w metodzie wyłączenia z progresją ulegają wyłączeniu dochody, które zostały opodatkowane za granicą. Chcąc skorzystać z ulgi abolicyjnej, warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który rozwieje wszelkie wątpliwości, a tych w przypadku tej ulgi jest sporo. Wystarczy wskazać, że nie wszystkie rodzaje dochodów mogą być nią objęte. Obostrzenia dotyczą również miejsca uzyskiwania dochodów. Ulga dotyczy wyłącznie krajów, z którymi Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz kilku państw, z którymi nie łączą nas takie umowy. Wyłączone natomiast zostały tzw. raje podatkowe. Jak więc widać skorzystanie z ulgi może być opłacalne, należy jednak dokładnie zapoznać się z wszystkimi zasadami jej stosowania.