akt notarialny
13 lutego 2022

Kategoria:
Finanse

Kto ponosi koszty aktu notarialnego przy zakupie mieszkania od dewelopera.

Umowa deweloperska, która jest formalnym dopięciem transakcji kupna-sprzedaży mieszkania na rynku pierwotnym jest podpisywana w formie aktu notarialnego. Wiąże się więc z dość wysokimi kosztami związanymi z koniecznością dokonania opłaty notarialnej. Umowy takie muszą być sporządzone zarówno w finalizacji transakcji na rynku pierwotnym, jak i na zakończenie transakcji na rynku wtórnym. W naszym artykule dokładnie opisujemy, kto ponosi koszty podpisania umowy deweloperskiej przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym.

Jaka może być wysokość kosztów notarialnych przy zakupie mieszkania od dewelopera?

Maksymalna stawka kosztów notarialnych jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Zgodnie z jego zapisami notariusz może pobrać za zawarcie umowy deweloperskiej połowę określonej stawki maksymalnej, która zależy od zawartej w umowie ceny nieruchomości. Koszty notarialne mogą wynosić:

  • Przy transakcji do 3000 zł – 100 zł,
  • Przy transakcji od 3000 do 10000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  • Przy transakcji od 10000 do 30000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10000 zł,
  • Przy transakcji od 30000 do 60000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30000 zł,
  • Przy transakcji od 60000 do 1 mln zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60000 zł,
  • Przy transakcji od 1 mln do 2 mln zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł,
  • Przy transakcji powyżej 2 milionów zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, jednak nie więcej niż 10000 zł.

Jakie są przepisy dotyczące pokrywania kosztów notarialnych przy podpisywaniu umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna jest formą zabezpieczenia interesów kupującego i sprzedającego. Co jednak ważne, niekoniecznie musi być ona podpisana w formie aktu notarialnego. Jeżeli jednak klientowi zależy na takiej formie dokumentu przy zakupie mieszkania w stanie deweloperskim, zazwyczaj musi sam pokryć wszystkie związane z tym koszty notarialne. Obowiązujące przepisy nie określają jednak szczegółowo tego, kto jest zobowiązany do pokrycia kosztów i jest to sprawa, którą trzeba ustalić z deweloperem.

Przepisy dotyczące kosztów notarialnych przy podpisywaniu umowy deweloperskiej

Inaczej sprawa ma się w przypadku kosztów umowy deweloperskiej. W tym przypadku istnieje już prawny wymóg, że takie umowy muszą być podpisywane w formie aktów notarialnych. Jak dodaje nasz rozmówca, doradca klientów z firmy Nowa Deweloper w Częstochowie:

W przypadku kupna mieszkania od dewelopera zazwyczaj trzeba odbyć dwie wizyty w kancelarii notarialnej. Najpierw w celu podpisania umowy deweloperskiej, a później, już po zakończeniu budowy i odbiorze kluczy do mieszkania — umowy przenoszącej prawo własności.

Przepisy jasno tez określają, która ze stron transakcji jest zobligowana do pokrycia kosztów stworzenia i podpisania dokumentu. W przypadku umowy kupna mieszkania koszty powinny być równo podzielone pomiędzy sprzedającym a kupującym. Wlicza się w to nie tylko koszty sporządzenia aktu notarialnego, ale także koszty sądowe, związane np. z wypisami w księdze wieczystej.