17 października 2021

Kategoria:
Finanse

Kto musi zapłacić podatek od spadku?

Sprawy spadkowe nie ograniczają się do samego dziedziczenia. Ściśle związane są z nimi także kwestie podatkowe. W Polsce istnieje bowiem podatek od spadków i darowizn, zwany potocznie podatkiem od spadku. Czy każdy spadkobierca jest zobowiązany do jego zapłaty? Ile wynosi podatek od spadku? Czy istnieją wyjątki, które pozwalają na zwolnienie od obowiązku jego zapłaty? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Grupy podatkowe zobowiązane do zapłaty podatku od spadku

Podatek od spadków i darowizn został uregulowany w Ustawie o podatku od spadków i darowizn. Już w art. 1 tej ustawy określono przedmiot opodatkowania. Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne:

  • własności rzeczy, które znajdują się na terytorium Polski;
  • praw majątkowych wykonywanych na terenie kraju.

Mowa tutaj o nabyciu własności rzeczy czy praw majątkowych na mocy określonych tytułów. Jednym z nich jest dziedziczenie, rozszerzone także o zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny i polecenie testamentowe. W ustawie mowa jest również o zachowku, który bezpośrednio nie wiąże się z uzyskaniem spadku, a ochroną interesów osób najbliższych spadkodawcy.

Przybliżyliśmy już kwestię przedmiotu oraz tytułu opodatkowania, czas więc przejść do podmiotu. Co do zasady, podatek od spadku musi zapłacić każdy nabywca. Ustawa przewiduje jednak pewne progi wartości własności rzeczy i praw majątkowych. Dopiero ich przekroczenie rodzi obowiązek zapłaty podatku. Są to odpowiednio:

  • 9637 zł dla nabywców z I grupy podatkowej;
  • 7276 zł dla nabywców z II grupy podatkowej;
  • 4902 zł dla nabywców z III grupy podatkowej.

Przydział do poszczególnych grup wygląda następująco:

  • grupa I – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;
  • grupa II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
  • grupa III – inni nabywcy.

W przypadku wątpliwości co do tego, czy przekraczamy obowiązujące progi i jesteśmy zobligowani do zapłaty podatku od spadku, warto skorzystać z pomocy prawnika. Jedną z najczęściej polecanych kancelarii w sprawach spadkowych jest Kancelaria De Iure, prowadzona przez radcę prawnego Łukasza Robaszkiewicza.

Zwolnienie z podatku od spadku

Grupa osób zwolniona od zapłaty podatku od spadku, niezależnie od wartości spadku, to małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, o ile zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.