prowadzenie ksiąg rachunkowych
21 stycznia 2020

Kategoria:
Finanse

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych określony jest w ustawie o rachunkowości, która jasno precyzuje, jakie podmioty muszą prowadzić księgowość na podstawie pełnych ksiąg rachunkowych. Zadanie to jest na tyle trudne i pracochłonne, że warto powierzyć je doświadczonemu księgowemu, aby nie popełnić błędów, które mogą wiązać się z odpowiedzialnością karno-skarbową.

Kto zgodnie z ustawą ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Zgodnie z przepisami obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na:

  • osobowych i kapitałowych spółkach handlowych oraz spółkach organizacji,
  • jednostkach organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej,
  • przedstawicielstwach oraz oddziałach przedsiębiorstw zagranicznych,
  • osobach fizycznych oraz m.in. spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich osób fizycznych, jeżeli spełniony zostanie warunek przekroczenia kwoty rocznych obrotów netto w wysokości równej 2.000.000 euro w przeliczeniu na polski złoty,
  • jednostkach organizacyjnych, które działają na podstawie prawa bankowego,
  • jednostkach, które funkcjonują na zasadzie przepisów m.in. o obrocie papierami wartościowymi, o działalności ubezpieczeniowej i funduszach inwestycyjnych,
  • jednostkach samorządu terytorialnego, czyli gminach, powiatach oraz województwach, a także ich związkach,
  • jednostkach otrzymujących dotacje i subwencje z budżetu państwa.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy wielu podmiotów. Działanie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jest koniecznością, której nie sposób uniknąć, jednak można ułatwić sobie trudne zadanie prowadzenia pełnej księgowości, powierzając ją specjalistom oferującym kompleksową obsługę księgową.

Na czym polega pełna obsługa księgowa firm i jakie ma zalety?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez zobowiązane do tego podmioty jest trudne, gdyż prawo w tym względzie bardzo często się zmienia. W celu uniknięcia popełniania błędów oraz zaległości najlepiej zdecydować się na współpracę z rzetelnym biurem rachunkowym, które przejmie pieczę nad dokumentacją księgową. Współpraca z firmą zewnętrzną to także sposób na uniknięcie konieczności tworzenia nowego etatu dla księgowego – wyjaśnia ekspert Biura Rachunkowego SALDO z Dąbrowy Górniczej.

Decydując się na powierzenie księgowości firmy doświadczonemu specjaliście, zyskujemy spokój oraz wolny czas, który można przeznaczyć na prowadzenie firmy. Jest to nie tylko jedna z najlepszych decyzji dla każdego przedsiębiorcy, ale także sposób na uniknięcie poważnych problemów wiążących się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz ewentualnymi błędami księgowymi, które często popełniają osoby decydujące się na samodzielne prowadzenie księgowości. Dodatkowo biura rachunkowe świadczą swoje usługi kompleksowo, więc może okazać się, że oprócz powierzenia im prowadzenia ksiąg rachunkowych, przedsiębiorca zdecyduje się także na obsługę płacową i doradztwo podatkowe, dzięki czemu będzie można zapomnieć, także o żmudnym wypełnianiu dokumentacji i ciągłym pilnowaniu terminów związanych z dopełnianiem niezbędnych formalności.