5 lutego 2022

Kategoria:
Finanse

Kto może wycenić nieruchomość?

Oszacowanie wartości domów, mieszkań, lokali usługowych i innych budynków oraz działek jest niezbędne w wielu sytuacjach, przede wszystkim podczas zaciągania kredytów hipotecznych. Wycena nieruchomości podlega wielu regulacjom prawnym – ich niespełnienie skutkuje jej nieważnością w oczach banku czy sądu. Komu zatem należy zlecić wycenę, by mieć pewność, że będzie ona rzetelna?

Kiedy potrzebna jest wycena budynku lub działki?

Wycena nieruchomości jest koniecznością, gdy zamierzamy wziąć kredyt na jej kupno – każdy bank wymaga przedstawienia operatu szacunkowego, czyli dokumentu potwierdzającego wartość konkretnego budynku czy działki. Wyceny dokonuje się również na potrzeby postępowań sądowych, na przykład w sprawach spadkowych, podczas podziału majątku lub ubiegania się o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, oraz do celów podatkowych. Wycenę mieszkania można również przeprowadzić przed podjęciem decyzji o jego sprzedaży lub kupnie.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? 

Profesjonalną wycenę nieruchomości zakończoną sporządzeniem operatu szacunkowego może przeprowadzić jedynie rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami nadawanymi przez Ministra Rozwoju i Technologii. Każdy z nich jest wpisany do publicznie dostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych – by znaleźć się na tej liście, trzeba spełnić wyśrubowane wymagania, m.in. ukończyć odpowiednie studia podyplomowe, odbyć praktykę zawodową, przejść postępowanie kwalifikacyjne i zdać egzamin państwowy. Ponadto rzeczoznawca musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie może być karany za określone rodzaje przestępstw, w tym skarbowe i przeciw mieniu.

Rzeczoznawca zajmuje się wycenianiem nieruchomości, a także sporządza opracowania i ekspertyzy dotyczące np. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora czy wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji. Warto wiedzieć, że za dokonywanie wycen bez wymaganych uprawnień grozi kara grzywny w wysokości 50 tys. złotych. Oszacowanie wartości domu lub działki trzeba zatem zlecić profesjonalistom takim jak biuro wyceny nieruchomości Valia w Gliwicach, działające na terenie całego Śląska.

Ile kosztuje wycena nieruchomości? 

Koszt wyceny zależy od kilku czynników, m.in. rodzaju nieruchomości, nakładu pracy wyceniającego, regionu kraju oraz indywidualnych stawek rzeczoznawcy. Cena operatu szacunkowego mieszkania waha się w granicach 500–1000 zł, a w przypadku domu jednorodzinnego wynosi o kilkaset złotych więcej. Najmniej zapłacimy za wycenę działki – od 300 do 500 złotych.