Księgowość uproszczona
16 stycznia 2021

Kategoria:
Finanse

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia księgowości. Przepisy prawne mówią jednak, w jaki sposób ma to robić. Duże znaczenie ma w tym przypadku forma prawna firmy. Najczęstszym rozwiązaniem jest księgowość uproszczona. Ta jednak nie zawsze jest możliwa do wyboru. Sprawdź, kiedy podmiot może rozliczać się na tej podstawie i jak wygląda prowadzenie księgowości uproszczonej.

Jak wygląda księgowość uproszczona?

Bardzo często księgowość uproszczoną nazywa się także małą. Jak podkreślają specjaliści jest to jedna z najłatwiejszych form rozliczenia przedsiębiorstwa, z której zazwyczaj korzystają osoby prowadzące działalność jednoosobową. W tym przypadku konieczne jest jedynie prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Zależy to od wybranej formy opodatkowania. Pierwszy ze wspomnianych sposobów rozliczenia sprawdza się przy opodatkowaniu ogólnym i liniowym, drugi natomiast przy podatku ryczałtowym.

W przypadku niektórych firm przy prowadzeniu księgowości uproszczonej wymaga się także prowadzenie dodatkowych ewidencji. Dotyczą one między innymi środków trwałych, wyposażenia firmy, czy np. sprzedaży VAT. Jeżeli jednak o prowadzenie ksiąg firmy dba doświadczona osoba, wie ona, jakie dokumenty musi gromadzić przedsiębiorstwo, aby rozliczyć się z urzędem skarbowym — podkreśla specjalista z firmy Dywidenda.

Sama ewidencja przychodów to jedna z najprostszych kwestii, dlatego wiele osób zakładających własną działalność gospodarczą prowadzi ją samodzielnie. Nie wymaga ona znajomości specjalnych przepisów prawnych. Polega ona na kompletowaniu dokumentów księgowych, a także faktur lub w niektórych przypadkach raportów fiskalnych. Te ostatnie – w zależności od branży – dotyczą rozliczeń dobowych lub miesięcznych.

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Wiele osób jest przekonanych, że uproszona księgowość jest formą rozliczenia zarezerwowaną jedynie dla działalności jednoosobowych, co jest błędem. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie.

Oczywiście w każdym z tych przypadków istnieją pewne ograniczenia. Jednym z nich są przychody. Uproszczoną księgowość mogą wykorzystywać te przedsiębiorstwa, które nie przekroczyły wysokości kwoty 2 milionów euro za poprzedni rok rozliczeniowy

Prowadzenie księgowości uproszczonej — samodzielnie, czy z pomocą zewnętrznego podmiotu?

Księgowość uproszczona jest na tyle łatwa, że w większości przypadków można prowadzić ją samodzielnie. Jednak i na to trzeba znaleźć odpowiednio dużo czasu, aby niczego nie pominąć i aby wszystko w dokumentacji się zgadzało. Właściciele firm są dostatecznie zajęci innymi obowiązkami, dlatego najczęściej prowadzenie rozliczeń zleca się zewnętrznym podmiotom. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane i bardzo wygodne. Dlatego zakładając przedsiębiorstwo, warto się nad nim zastanowić.