księgowość
5 marca 2022

Kategoria:
Finanse

Kto ma obowiązek prowadzenia księgi handlowej?

Księgi rachunkowe pozwalają na dokładne ewidencjonowanie wszystkich wydatków oraz wpływów w firmie. Nie każdy przedsiębiorca jest natomiast zmuszony do ich prowadzenia. Prawo jasno narzuca granice, które pozwalają korzystać z prostszych form księgowania, na przykład z księgi przychodów i rozchodów. Jeśli się je przekroczy, niezbędna będzie pomoc doświadczonego i sprawdzającego na bieżąco przepisy księgowego.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby księga handlowa była konieczna?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność mogą być spokojne. Takie firmy raczej nie mają szans przekroczyć wskazanych przez prawo warunków, które trzeba spełniać, aby prowadzić swoją księgowość w prostszej formie. Ten obowiązek spada tylko na te przedsiębiorstwa, które:

  • są spółkami kapitałowymi, komandytowymi albo komandytowo-akcyjnymi,
  • osiągnęły roczny dochód z prowadzonej działalności powyżej 2 000 000 euro.

Firma, która przekroczyła wymienioną wyżej kwotę w przeliczeniu na złotówki, jest zobowiązana od następnego roku rozliczeniowego przejść na ewidencję w księdze handlowej. Każde przedsiębiorstwo osiągające przychód poniżej tej wartości nie musi martwić się zmianą sposobu księgowania.

Co obejmują księgi rachunkowe?

Księga przychodów i rozchodów to uproszczona księgowość. Nie ma w niej podziału na poszczególne konta księgowe, łatwiej jest określić, gdzie zapisać koszty i przychody. Natomiast w księgach rachunkowych:

  • zawiera się plan kont dostosowany do potrzeb firmy, w której obowiązuje,
  • zawierają się księgi główne i księgi pomocnicze,
  • przeprowadza się zamknięcie kont na koniec roku obrotowego,
  • ustala się wysokość należności i zobowiązań.

Księga handlowa jest skomplikowana, a sposób jej prowadzenia reguluje odpowiednia ustawa. Dlatego firmy, które są zobowiązane sporządzania księgowości w takiej formie, mają cały dział księgowy albo zlecają jej wykonanie firmom zewnętrznym.

Firma nie zawsze chce zatrudniać księgowych u siebie na miejscu. Takie rozwiązanie generuje spore koszty. Korzystanie z usług zewnętrznych podmiotów, takich jak Perfekt Biuro Rachunkowe, zapewnia załatwianie wszystkich niezbędnych czynności w wymaganym czasie. Co ważne, odciąża to firmę także z fundowania pracownikom szkoleń w związku ze zmieniającymi się stale przepisami podatkowymi czy księgowymi. Zewnętrzny księgowy to mały koszt w porównaniu do tego, co przedsiębiorca otrzymuje w ramach takiej usługi. Do tego można także zlecić mu wykonywanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych oraz czuwanie nad terminem ich składania.