analiza finansowa
15 listopada 2021

Kategoria:
Finanse

Kto, kiedy i w jakich sytuacjach potrzebuje analizy finansowej?

Podejmowanie dobrych decyzji biznesowych nie jest zadaniem łatwym. Wymaga to od przedsiębiorcy dużej wiedzy, znajomości rynku, ale przede wszystkim dokładnej analizy finansowej firmy. Tylko na jej podstawie możliwe jest planowanie najlepszych strategii, wykluczenie nieskutecznych działań oraz pełne wykorzystanie potencjału firmy. Sprawdź, kto i kiedy potrzebuje analizy finansowej.

Czym jest i komu potrzebna jest analiza finansowa?

Analiza finansowa to kompleksowe badanie oraz ocena sytuacji finansowej firmy. Szereg czynności analitycznych, które realizowane są w jej zakresie, pomaga budować przedsiębiorstwu mocną pozycję na rynku. Dzięki niej możliwe jest ustalenie bieżącej kondycji finansowej firmy oraz wybranie najlepszej strategii rozwoju.

Z analizy finansowej korzystają różne jednostki gospodarcze, takie jak np. przedsiębiorstwa, zakłady ubezpieczeń społecznych czy banki. Dane, które zostały pozyskane dzięki niej pozwalają zweryfikować oraz optymalizować dotychczasowe działania. Analiza finansowa to absolutna podstawa do podejmowania odpowiednich decyzji gospodarczych.

Czy przeprowadzanie analizy finansowej w małych firmach ma sens?

Przeprowadzanie analizy finansowej w dużych przedsiębiorstwach jest kwestią oczywistą. Często jednak pojawia się pytanie, czy jej przeprowadzanie w małych firmach ma jakikolwiek sens. Otóż małe przedsiębiorstwa są właśnie najbardziej narażone na silną konkurencję większych podmiotów. Dlatego też powinny zastanowić się nad rzetelną analizą, która pozwoli ocenić czy podejmowane dotychczas decyzje oraz działania były efektywne i czy należy je zoptymalizować lub zupełnie zmienić.

Dzięki rzetelnej analizie finansowej małe firmy zwiększają swoją świadomość na temat rzeczywistej kondycji finansowej, co w trudnych warunkach gospodarczych jest priorytetem. Wykonanie tych działań najlepiej zlecić specjalistom, np. w ML Dom Finansowy. Profesjonalna analiza to najlepszy sposób na ocenę sytuacji firmy, jej progresji oraz porównanie z konkurencją.

Co ile przeprowadzać analizę finansową w firmie?

Każda firma, niezależnie od wielkości, wymaga stałej i regularnej weryfikacji stanu finansowego oraz oceny efektywności podejmowanych decyzji. Równie istotne jest także to, co dzieje się w jej otoczeniu. Częstotliwość przeprowadzania takich działań zależy od wielkości, charakteru oraz potrzeb konkretnej firmy.

Regularne przeprowadzanie analizy finansowej pozwala lepiej kontrolować finanse, oceniać bieżące postępowania oraz szybko reagować w razie pojawiających się kryzysów. Pozwala zoptymalizować działania oraz zweryfikować dotychczas podjęte strategie.