PELNA KSIEGOWOSC ROZLICZENIA ROCZNE PIT I CIT
7 marca 2021

Kategoria:
Finanse

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Nazwa pełna księgowość dotyczy w rzeczywistości prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest to o wiele bardziej złożony sposób na ewidencjonowanie transakcji finansowych, wydatków i zysków niż wykorzystywanie KPiR. Nie wszyscy muszą decydować się na księgowość pełną – to, kto ma taki obowiązek, określają przepisy. Wyjaśniamy, kiedy prowadzenie ksiąg rachunkowych jest konieczne i w jaki sposób należy to robić.

Księgowość pełna a przepisy

Księgi rachunkowe to wyjątkowo szczegółowa i skomplikowana forma ewidencjonowania wszelkich transakcji finansowych, które są dokonywane przez firmę. Zgodne z ustawą o rachunkowości w art. 2 ust. 1 do prowadzenia księgowości pełnej są zobowiązane:

  • spółki kapitałowe prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • spółki osobowe prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne)
  • jednostki organizacyjne, które działają w oparciu o Prawo bankowe czy też w związku z przepisami o obrocie papierami wartościowymi i przepisami o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
  • gminy, powiaty, województwa
  • osoby fizyczne i spółki jawne oraz cywilne zawarte przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jednak tylko wtedy, kiedy ich przychód za poprzedni rok obrotowy będzie równy lub większy niż równowartości w walucie polskiej kwoty 2 000 000 euro.

Prowadzenie księgowości pełnej wymaga odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i dużego doświadczenia. Muszą być tam skrupulatnie ujęte wszelkie operacje gospodarcze, wpływy, wydatki oraz zobowiązania. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy muszą lub chcą prowadzić księgi rachunkowe, nie powinni zajmować się tym we własnym zakresie. Zdecydowanie warto zlecić to profesjonalistom

– mówi ekspert z Biura rachunkowego Biegli S&S.

Dlaczego warto prowadzić księgi rachunkowe?

Pełna księgowość jest niezwykle rozbudowana, co nie oznacza, że jej prowadzenie nie ma zalet. Jest wprost przeciwnie, o czym szybko może przekonać się każdy przedsiębiorca. Księgi rachunkowe pomagają w:

  • monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa

 

  • uzyskaniu informacji niezbędnych do zaplanowania lub modyfikacji budżetu

 

  • kontrolowaniu wszystkich transakcji finansowych, które mają miejsce w firmie.

Prowadząc pełną księgowość, przedsiębiorca zawsze wie, ile środków pieniężnych ma w danym momencie do dyspozycji. Dzięki temu ma on możliwość podejmowania trafnych decyzji dotyczących na przykład ścieżki rozwoju firmy. Dlatego też nie należy się bać ksiąg rachunkowych, a jedynie powierzyć ich prowadzenie wykwalifikowanym księgowym.