kasa fiskalna
6 grudnia 2019

Kategoria:
Finanse

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?
5 (100%) / 1 głosów

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Obowiązek korzystania z kasy fiskalnej staje się koniecznością dla coraz większej liczby przedsiębiorców, pomimo że przepisy prawne nadal zwalniają niektóre rodzaje działalności prowadzone przez przedsiębiorców z powyższej powinności. Ustawodawca podjął jednak decyzję o obowiązku korzystania z nowego rodzaju kasy, tj. kasy fiskalnej online, która  stopniowo ma zastąpić dotychczasową kasę i zwolnione działalności objąć obowiązkiem jej posiadania.

Kiedy korzystanie z kasy fiskalnej jest obowiązkowe? – podstawowe informacje

Co do zasady, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który sprzedaje swoje towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym własnej firmy lub rolnikom ryczałtowym (czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystającym ze zwolnienia w podatku VAT), powinieneś korzystać z kasy fiskalnej w celu ewidencjonowania sprzedaży.

Ustawodawca wskazał działalności, których prowadzenie wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej i wśród nich wymienia m.in.:

 • sprzedaż gazu płynnego,
 • usługi przewozów pasażerskich i samochodowych, a także taksówkowych,
 • sprzedaż silników spalinowych, części do silników i nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • sprzedaż sprzętu fotograficznego (z wyłączeniem części i akcesoriów fotograficznych),
 • handel zarówno zapisanymi, jak i niezapisanymi nośnikami danych cyfrowych i analogowych,
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, a także napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (z wyjątkiem towarów sprzedawanych na pokładach samolotów),
 • usługi doradztwa podatkowego i usługi prawnicze (z wyłączeniem czynności notarialnych).

Jeżeli nie posiadasz jeszcze kasy fiskalnej, to możesz zakupić ją np. przez stronę Cyfryzacjafirm.pl, która jest nowym projektem Spółki Pestar Sp. z o.o.

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej?

Nie masz obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli:

 • Twoimi klientami są wyłącznie firmy i jednostki samorządowe lub państwowe;
 • Twój obrót w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20 000 złotych, a w przypadku działalności prowadzonej przez niepełny rok – proporcjonalnie wyliczonej wartości progu obrotowego;
 • udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży w obrotach ogółem w poprzednim roku był wyższy niż 80%;
 • jeżeli sprzedajesz wybrane kategorie towarów lub usługi, np. usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (z wyłączeniem usług weterynaryjnych), usługi pocztowe i kurierskie (z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie).

Zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r.