opinia prawno-podatkowa
7 lutego 2021

Kategoria:
Finanse

Kiedy sporządza się opinie prawno-podatkowe?

Stojąca na najwyższym poziomie obsługa prawna jest zwykle gwarancją powodzenia w prowadzonych przedsięwzięciach gospodarczych. Korzystanie z opinii prawno-podatkowych przygotowywanych przez doświadczonych specjalistów będzie najlepszym sposobem na uniknięcie przykrych niespodzianek i osiąganie celów przy znacznym ograniczeniu ryzyka. Pewność działania zgodnie z prawem daje możliwość koncentracji na głównych celach  przedsiębiorstwa.

Zobowiązania podatkowe a prowadzenie działalności gospodarczej

Płacenie podatków jest nieodłącznym elementem codziennego funkcjonowania każdego obywatela, niezależnie od wykonywanego zawodu, wieku czy wykształcenia. Istniejący system fiskalny zmusza do uiszczania zarówno podatków pośrednich takich jak dotykający wszystkich VAT, naliczana przy zakupie niektórych produktów akcyza, jak i podatków dochodowych od osób prawnych czy fizycznych. Lista danin płaconych fiskusowi jest dość długa i obejmuje także m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn lub podatek od nieruchomości. Choć naliczanie i płacenie podatków bywa kłopotliwe dla wszystkich, to z najbardziej skomplikowaną sytuacją mają do czynienia osoby prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku opodatkowania firm z pewnością ma zastosowanie powiedzenie przypisywane Albertowi Einsteinowi: „Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”, które trzeba by rozszerzyć na cały system podatkowy – zauważa przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych Arendarski i Stejblis, która specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym.

Sama materia dotycząca podatków płaconych podczas prowadzenia działalności gospodarczej jest dość skomplikowana, ponieważ ze względu na złożoność wykonywanych operacji i różnych zdarzeń gospodarczych ustalenie wysokości przychodu, będącego przedmiotem opodatkowania czy naliczenie wysokości zobowiązania i określenie momentu jego powstania, a także precyzyjnego wskazania kosztów bywa problematyczne. Sytuacji nie ułatwiają też istniejące w tym obszarze regulacje. Niska jakość stanowionego prawa podatkowego, duża uznaniowość i brak precyzji sprawia, że funkcjonowanie firm staje się obarczone większym ryzykiem, a rozwój wypadków jest trudniej przewidywalny. Niejednokrotnie zmiana polityki prowadzonej przez administrację skarbową stawiała podatników w trudnym położeniu, a zmieniając stosowaną interpretację, narażała ich na ponoszenie kosztów i płacenie kar. W dostosowywaniu się do ciągle zmieniających się reguł nie pomaga także długotrwałość procedur związanych ze sporami z fiskusem oraz konieczność ponoszenia ich wysokich kosztów. Poważnym problemem jest także fakt, że wiele działań jest zagrożonych wysokimi sankcjami, a przesłanki do ich użycia przez aparat skarbowy nie zawsze są dobrze zdefiniowane.

Działanie w tak niepewnym otoczeniu wymaga dobrego przygotowania ze strony poszczególnych działających na rynku przedsiębiorstw. Dostosowywanie się do istniejących regulacji, a także uwzględnianie ich możliwych zmian w tworzonych przez siebie strategiach średnio i długookresowych jest szczególnym obciążeniem dla małych i średnich firm. Nie dysponują one na ogół własnymi służbami mogącymi na bieżąco analizować sytuację i przygotowywać je na ewentualną zmianę przepisów, co może niekorzystnie wpływać nie tylko na proces planowania, ale także na ich bieżącą działalność. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem będzie korzystanie z usług zewnętrznych kancelarii zajmujących się doradztwem i zlecanie im sporządzania opinii prawno-podatkowych dotyczących wybranych obszarów działania firmy.

Dlaczego opinie prawno-podatkowe mogą się okazać niezbędne?

Fachowe wsparcie dla procesów decyzyjnych oraz pomoc w bieżącej działalności jest jednym ze sposobów na ułatwienie przedsiębiorstwu codziennego funkcjonowania, przygotowania odpowiednich strategii rozwoju czy wpływanie na poziom swej rentowności za sprawą racjonalizacji zobowiązań podatkowych. Ważnym motywem korzystania z opinii prawno-podatkowych będzie unikanie zagrożeń związanych z działaniami ustawodawcy oraz służb podatkowych mających na celu ograniczenie swobody we wpływaniu przez firmy na wysokość swoich zobowiązań podatkowych i prowadzenie bardziej aktywnej polityki w tym obszarze.

Zakres tematyczny czy częstotliwość przygotowania opinii prawno-podatkowych mogą być bardzo zróżnicowane i dotyczyć różnych obszarów związanych z rozmaitymi podatkami. Najwięcej problemów sprawia zwykle rozliczanie podatku VAT, zarówno ze względu na to, że dziedzina ta jest coraz ściślej nadzorowana i wiele działań może wywoływać szybką reakcję fiskusa, jak i złożoność poszczególnych zagadnień utrudniających wybór właściwych stawek oraz dokonywanie prawidłowych rozliczeń. Wiele opinii ma też na celu przygotowanie strategii prowadzenia sporów z organami podatkowymi. Postępowania tego rodzaju wymagają nie tylko znakomitej znajomości istniejących regulacji, w tym prawa europejskiego, ale także zapadających rozstrzygnięć sądowych.

Podatnicy zwracają się o przygotowanie odpowiednich opinii również w celu zoptymalizowania swojej polityki podatkowej. Dotyczy to m.in. wyboru właściwej formy prawnej ułatwiającej racjonalizację zobowiązań czy budowy właściwej struktury organizacyjnej przez tworzenie dodatkowych spółek. Pożądane są także wszelkie działania pozwalające na optymalizację podatkową czy umożliwiające odpowiednie planowanie swoich zobowiązań podatkowych, czy też ich redukcję przy wykorzystywaniu dopuszczalnych narzędzi. Ważne będzie również wsparcie w zapobieganiu uznania działań firmy za mające na celu obchodzenie zakazu unikania opodatkowania. Nierzadko potrzebna będzie pomoc w sprawach związanych z raportowaniem schematów podatkowych czy w przypadku większych firm także przy radzeniu sobie z zarzutami o korzystanie z cen transferowych.

Doradztwo prawno-podatkowe jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczanie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej związanego z relacjami z organami skarbowymi i dopasowywaniem działań firmy do wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych przy jednoczesnym daleko posuniętym racjonalizowaniu wysokości swoich zobowiązań. Tylko zdecydowanie się na usługi firm korzystających z doświadczenia osób posiadających odpowiednie uprawnienia doradcy podatkowego oraz będących jednocześnie wykwalifikowanymi prawnikami daje przedsiębiorstwu możliwość uzyskania przewagi nad konkurencją, a także szansę na skuteczną realizację swoich strategii.