VAT
12 września 2021

Kategoria:
Finanse

Kiedy rejestracja do VAT jest obowiązkowa?

Rejestracja do VAT dotyczy podatku od towarów i usług, lub też podatku VAT od wartości dodanej do grupy podatków pośrednich. Podatek VAT jest obowiązkową opłatą, jaką nakłada się na towary i usługi, stanowiącą jeden z elementów, które zasilają budżet państwa. Ustawa o VAT jasno określa, dla kogo rejestracja jest obowiązkiem oraz które podmioty mogą skorzystać ze zwolnienia. Na czym polega rejestracja do VAT i kogo obowiązuje?

Charakterystyka rejestracji do VAT

Rejestracja do VAT jest obowiązkowa dla podmiotów, jeśli w poprzednim roku podatkowym przekroczono kwotę 200 000 zł pod względem sprzedaży towarów i usług. Obowiązkowi podlegają również podmioty świadczące usługi z art. 113 ust. 13 pkt. 2. Ustawy o VAT, prawnicze, jubilerskie, ściągające długi, urządzenia elektryczne itd. Zgłoszenie do VAT składa się do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności, jaka podlega opodatkowaniu VAT. Naczelnik po zweryfikowaniu danych podatnika może dokonać rejestracji jako „czynnego podatnika VAT”. Zgłoszenia należy jednak dokonać przed datą wykonania pierwszej sprzedaży towaru, z dniem, gdy traci się prawo do zwolnienia z uwagi na wysokość sprzedaży, przed dniem wykonania pierwszej czynności, która podlega opodatkowaniu VAT.

Warto jednak pamiętać, że przepisy dotyczące podatku VAT są skomplikowane i często trudno jest samemu wypełnić stosowne dokumenty. Właśnie dlatego z oferty biura rachunkowego GORFIN w Krakowie korzysta tak wielu Klientów, którzy cenią sobie profesjonalizm. Nie wszyscy podatnicy muszą rejestrować się do VAT – część z nich podlega zwolnieniu. Dotyczy ono przedsiębiorców, jeśli w danym roku nie przekroczyli limitu 200 000 zł za sprzedaż towarów i usług z wyjątkiem takich, których sprzedaż podlega obowiązkowej rejestracji zgodnie z ustawą VAT. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego, wyliczają kwotę 200 000 zł proporcjonalnie do ilości miesięcy w danym roku.

Dlaczego warto powierzać rejestrację do VAT profesjonalnym biurom rachunkowym?

Rejestracja do VAT nie wymaga uiszczania żadnych dodatkowych opłat i następuje na skutek rejestracji formularza VAT-R. Wypełniony formularz rejestracji do VAT składa się w urzędzie skarbowym za pośrednictwem Internetu, bezpośrednio w urzędzie lub przesyła się dokumenty pocztą. Warto pamiętać, że osoba wypełniająca formularz sama ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zeznanie. Skorzystanie z pomocy profesjonalistów jest więc gwarancją spokoju i pewności, że wszystkie dokumenty zostaną wypełnione, jak należy.