Rozliczanie podatku VAT
9 września 2021

Kategoria:
Finanse

Kiedy przedsiębiorca staje się płatnikiem VAT?

Podatek VAT jest podatkiem o specyficznej konstrukcji, naliczanym przy zakupie towarów i usług. Konieczność jego rozliczania nie zawsze dotyczy wszystkich podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Nie dla każdego przedsiębiorcy będzie to też optymalne rozwiązanie. Obowiązek płacenia VAT jest uzależniony od kilku czynników, a moment zostania czynnym podatnikiem VAT może przyjść dopiero po pewnym czasie.

 

Jaka jest konstrukcja podatku VAT?

 

Podatek VAT jest podatkiem, który jest opłacany w całości przez kupującego produkt lub usługę. Z założenia będzie jednak neutralny dla firm, które wprawdzie są jego płatnikami, lecz rozliczają go na specjalnych zasadach. Przy zakupach każdy przedsiębiorca płaci cenę, powiększoną o wartość podatku – jest to tzw. podatek naliczany. Jednocześnie oferując towary i usługi, sam dolicza do pobieranych kwot VAT, który jest w tym przypadku podatkiem należnym, ponieważ firma ma obowiązek przekazać go do urzędu skarbowego. Czynny podatnik VAT obliczając swoje zobowiązanie, od podatku należnego odejmuje wartość podatku naliczonego. Do urzędu skarbowego będzie więc przekazywana jedynie różnica między tymi kwotami. Nie każde przedsiębiorstwo musi jednak być aktywnym podatnikiem VAT. Upraszcza to obsługę księgową firm i w wielu przypadkach jest korzystniejsze dla przedsiębiorcy.

 

W jakich okolicznościach nie trzeba płacić VAT?

 

Aktywnym podatnikiem VAT musi zostać każda firma, w której wartość sprzedaży przekroczyła w poprzednim roku kwotę 200 tysięcy złotych. Limit ten nie obejmuje jednak wszystkich uzyskanych przychodów. Do kwoty tej nie wlicza się m.in. sum ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz towarów i usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT, choć istnieją tu pewne wyjątki. Gdy działalność nie była wykonywana przez cały rok kalendarzowy, sumę tę należy podzielić proporcjonalnie na okres jej prowadzenia. Zwolnieni od płacenia podatku VAT będą też przedsiębiorcy działający w wybranych branżach m.in. świadczący usługi w ochronie zdrowia, opiece nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi albo osobami w podeszłym wieku. Podobna sytuacja ma miejsce przy działalności kulturalnej, jak również sprzedaż płodów rolnych z własnego gospodarstwa. Trzeba pamiętać, że aktywnym podatnikiem VAT można też zostać dobrowolnie. Ze względu na złożoność problematyki związanej z rozliczaniem VAT najlepiej będzie zlecić to zadanie doświadczonemu biuru rachunkowemu. Dobrym wyborem będzie Ed-Pro Expert ze Szczecina, firma oferująca kompleksową obsługę księgową.