Pełna księgowość
15 marca 2020

Kategoria:
Finanse

Kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Niezależnie od tego, czym zajmuje się i w jakiej branży działa przedsiębiorca, jego obowiązkiem jest ewidencjonowanie wszystkich operacji finansowych związanych z jego firmą. Mimo tego księgowość nie zawsze jest prowadzona w ten sam sposób. Niektórzy mogą wykorzystywać do tego jedynie księgę przychodów i rozchodów. Jednak są też tacy, którzy powinni prowadzić pełną księgowość. Kogo dotyczy ten obowiązek?

Pełna księgowość – co to takiego?

Pełna księgowość jest dosyć skomplikowany sposobem rozliczania się z fiskusem. Jednak dzięki jej prowadzeniu organy skarbowe mają pełen wgląd w operacje gospodarcze mające miejsce w firmie.

O tym, jak należy ją prowadzić, mówi Ustawa o Rachunkowości. Pełna księgowość opiera się na księgach rachunkowych. Składają się na nie dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i saldo księgi głównej, zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.

Mimo że jest to bardzo rozbudowany sposób prowadzenia księgowości firmy, to niesie on za sobą wiele korzyści. Największą z nich jest możliwość szybkiego zweryfikowania kondycji finansowej, w jakiej aktualnie znajduje się firma.

Mimo zaangażowania i skrupulatności przedsiębiorca nie poradzi sobie samodzielnie z prowadzeniem pełnej księgowości. Jest to na tyle obszerna dokumentacja, że konieczna jest pomoc doświadczonych księgowych. Oprócz tego, aby uniknąć poważnych nieprawidłowości, należy trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o nieustanne zmiany w przepisach. Dlatego rozsądną decyzją jest powierzenie prowadzenia takiej księgowości specjalistom” – mówi ekspert z firmy ZARZĄDZANIE BIZNES FINANSE.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

To, kto musi prowadzić pełną księgowość, zależy od rodzaju działalności gospodarczej oraz wysokości przychodów.

Jest ona obowiązkowa dla spółek kapitałowych prawa handlowego – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Oprócz tego ten sposób ewidencjonowania operacji finansowych jest wymagany również w przypadku spółek osobowych – komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.

Jednak nie jest to jedyne kryterium stwarzające konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Nie mogą z niej zrezygnować przedsiębiorcy, których przychód w minionym roku rozliczeniowym był większy niż 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie podanym przez NBP. Przychody te obejmują zyski z dokonanych operacji finansowych, z przeprowadzonych transakcji sprzedaży towarów, produktów i z wynagrodzenia za zrealizowane usługi.