18 września 2017

Kategoria:
Finanse

W jakim zakresie firmy korzystają z usług doradztwa podatkowego

Nawet z pozoru niezbyt skomplikowane zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego potrafią być mocno zawiłe. Stąd właśnie tak powszechne jest korzystanie z usług doradcy podatkowego przez osoby prywatne. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, sprawy mogą okazać się znacznie bardziej zagmatwane, za niedopełnienie obowiązków podatkowych czekają też w tym przypadku znacznie surowsze kary. Często najlepiej więc dla firmy, by nawiązała z biurem doradztwa podatkowego stałą współpracę. Na co mogłaby wówczas liczyć?

Po pierwsze, można na nie scedować obowiązek sporządzania różnorakich zeznań czy deklaracji podatkowych.

Można też oczywiście poprosić jedynie o pomoc w tym zakresie, a zeznanie bądź deklarację przygotować zasadniczo samodzielnie – mówi przedstawiciel katowickiego biura rachunkowo-księgowego Plus.

Na pewno warto zasięgać opinii, a także korzystać z możliwości uzyskania porad i wyjaśnień w kwestiach prawa podatkowego, z którym pracownicy kancelarii podatkowej będą zdecydowanie bardziej na bieżąco niż przeciętny przedsiębiorca.

Prowadzenie ewidencji

Wygodnym rozwiązaniem jest przerzucenie na biuro doradztwa podatkowego obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz niezbędnych do celów podatkowych ewidencji innego typu. Jeśli decydujemy się skorzystać z tej możliwości dopiero po dłuższym czasie prowadzenia działalności gospodarczej, warto, by kancelaria podatkowa przeprowadziła w firmie swoisty audyt – nie tylko na swój własny użytek.

Należności publicznoprawne

Wiedza i doświadczenie pracowników biura podatkowego okazują się też nieocenione w kwestii między innymi należności publicznoprawnych oraz pozostałych rozliczeń tego rodzaju. Chodzi tu na przykład o odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników albo też składek ZUS. Jest to element prawidłowo prowadzonej administracji płacowo-kadrowej, która często wchodzi w zakres usług kancelarii podatkowych.

Poszukiwanie optymalnych rozwiązań

Dbają jednak one zasadniczo przede wszystkim o prawidłowość przebiegu rozliczeń swoich klientów z organami skarbowymi oraz chronienie tych pierwszych przed nieuzasadnionymi roszczeniami tych drugich. Doświadczeni doradcy podatkowi będą też w stanie stworzyć nową, korzystniejszą strategię podatkową dla danego przedsiębiorstwa, a także w bezpieczny sposób przekształcić jego formę prawną pod kątem tzw. optymalizacji. Pozwala na to ich szeroka wiedza chociażby z międzynarodowego prawa podatkowego i celnego – ale też prawa inwestycyjnego czy ewidencyjnego prawa gospodarczego.

Jedną z najbardziej istotnych dla wielu przedsiębiorców usług doradztwa podatkowego jest reprezentowanie ich przez kancelarię przed urzędem skarbowym lub sądem administracyjnym. W razie kontroli pracownicy takiej kancelarii mogą bowiem na mocy pełnomocnictw występować w naszym imieniu, co oszczędzi nam wiele czasu i nerwów.