alimenty
27 marca 2018

Kategoria:
Finanse

Na jakiej podstawie ustala się wysokość alimentów?

 Alimenty to temat pojawiający się głównie w kontekście rozwodów – nazywa się tak świadczenie pieniężne, które jeden z małżonków jest zobowiązany w określonych okolicznościach wypłacać na rzecz drugiego małżonka lub ich wspólnego potomstwa. Nie istnieją w polskim prawie żadne „widełki” określające, jakiej wysokości alimenty powinny być wypłacane w danych okolicznościach. O tym, ile będą one wynosić decyduje sąd – jakie czynniki bierze przy tym pod uwagę?

Ile potrzebuje dziecko?

To pierwszy z dwóch głównych czynników, decydujących o wysokości alimentów płaconych przez rodzica na rzecz dziecka. Potrzeby dziecka są bardzo zróżnicowane i obejmują nie tylko wyżywienie i pielęgnację dziecka (higiena, ubranie, leczenie), ale również jego edukację oraz rozrywkę.

Rodzic, któremu przyznano opiekę nad dzieckiem i który stara się o alimenty dla niego powinien sporządzić listę potrzeb dziecka, do których zaspokojenia potrzebne są alimenty – mówi adwokat Adrian MikaZazwyczaj nie ma potrzeby szczegółowego przedstawiania przeciętnych kosztów utrzymania dziecka, które w większości przypadków są takie same. Do tej grupy wydatków zaliczamy między innymi zakupy spożywcze, kupno środków kosmetycznych dla dziecka, wyprawki szkolnej etc. Konieczne jest jednak przedstawienie sądowi kosztów, które wykraczają ponad tą przeciętną, a zatem wydatków, które nie dotyczą każdego dziecka. Jeśli nasze dziecko cierpi na chorobę wymagającą leczenie farmakologicznego w pozwie o przyznanie alimentów powinniśmy napisać o tym, ile one kosztują. Podobnie jest w przypadku kiedy nasze dziecko chodzi do prywatnej szkoły lub uczęszcza na dodatkowo płatne zajęcia edukacyjne czy sportowe.

Możliwości zarobkowe

Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość przyznanych alimentów są możliwości zarobkowe rodzica, zobowiązanego do ich płacenia. Warto zwrócić uwagę na to, że możliwości zarobkowe nie zawsze są tym samym, co rzeczywiste zarobki. W czym tkwi różnica? Skrajnym przypadkiem są ludzie młodzi i wykształceni, ale bezrobotni. Możliwości zarobkowe takiej osoby są duże, ponieważ posiada ona fizyczne i umysłowe predyspozycje do zarabiania pieniędzy, jednocześnie jednak jej dochód jest zerowy. Czemu stosuje się takie wyróżnienie? Przede wszystkim aby uniknąć sytuacji, w której rodzic zobowiązany do płacenia alimentów utrzymuje, że jego zarobki są niskie, mimo że takie nie są. Idealną sytuacją jest, kiedy rodzic starający się o alimenty może przedstawić sądowi dokumenty potwierdzające możliwości zarobkowe byłego małżonka, np. umowę o pracę bądź zeszłoroczny PIT. Jeśli takiej możliwości nie ma, można ocenić możliwości zarobkowe pozwanego na podstawie średniego wynagrodzenia dla osób z danym wykształceniem bądź doświadczeniem. A w sytuacji, kiedy pozwany nie ma żadnego doświadczenia bądź wykształcenia, podstawę stanowi średnie wynagrodzenia dla osób bez zawodu.