podatek VAT
21 czerwca 2021

Kategoria:
Finanse

Jakie zmiany w podatku VAT zostaną wprowadzone w 2021 roku?

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami, a jednym z nich jest terminowe i rzetelne wykazywanie i odprowadzanie podatków. Do tych najważniejszych z punktu widzenia budżetu państwa należy podatek VAT. Jego konstrukcja w każdym roku podatkowym ulega pewnym modyfikacjom, niektóre zmiany są kosmetyczne, inne natomiast bardzo głębokie. Sprawdźmy zatem, jakie zmiany w podatku VAT przyniesie 2021 rok?

Co zmieni się w podatku VAT w 2021 roku?

Zmian w podatku VAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku, jest kilka. Część z nich ma związek z trwającym stanem pandemii, inne z kolei mają charakter porządkujący obecnie obowiązujące regulacje. Co ważne nie wszystkie planowane zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli się z nimi dokładnie zapoznać, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć opinii eksperta, korzystając np. z usług biura rachunkowego Liczydło z Warszawy, gdzie specjaliści dokładnie wyjaśnią konsekwencje podatkowe planowanych zmian.

Najważniejsze modyfikacje podatku zostały określone w tzw. ustawie SLIM VAT i dotyczą m.in. uszczegółowienia danych zawartych w plikach JPK. Zmiany te zostały wdrożone w kwietniu 2021 roku. Z kolei od maja weszły w życie zmiany dotyczące kas fiskalnych. Są one związane z wprowadzeniem e-paragonów. Następne zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 lipca, a będą dotyczyły objęcia e-paragonami kolejnych branż np. usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, opieki medycznej czy usług prawniczych. Ważne zmiany obejmą także sposób wykazywania w JPK_VAT paragonów z NIP. Z kolei od 1 października zostanie uruchomiony Krajowy System e-Faktur. Dokumenty wystawiane w formacie XML będą przekazywane klientowi za pośrednictwem platformy e-Faktur i tam też archiwizowane.

Kogo dotyczą zmiany w podatku VAT?

Planowane i wdrożone modyfikacje podatku od towarów i usług dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców będących płatnikiem tego podatku. Nic więc dziwnego, że budzą one wśród nich pewien niepokój. Trudno bowiem połączyć prowadzenie biznesu z ciągłym kontrolowaniem zmian zachodzących w systemie podatkowym. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej podmiotów gospodarczych zleca prowadzenie swojej księgowości przez profesjonalne biuro rachunkowe, które zadba o właściwą, rzetelną i zgodną z obowiązującymi przepisami obsługę kadrowo-płacową oraz podatkową. Oferta takich biur skierowana jest zarówno do małych, średnich, jak też dużych firm, a szczegółowy zakres usług może być rozszerzony m.in. o sporządzanie rocznych sprawozdań.