restrukturyzacja przedsiębiorstwa
5 marca 2021

Kategoria:
Finanse

Jakie warunki musi spełnić dłużnik, aby skorzystać z restrukturyzacji?

Zadłużenie, brak wypłacalności, utrata płynności finansowej, to problemy, z którymi boryka się niejedno przedsiębiorstwo, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej.  W każdym z tych przypadków warto więc rozważyć to, czy jedynym ratunkiem przed ogłoszeniem upadłości nie będzie przeprowadzenie restrukturyzacji. Czym wobec tego jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z niej skorzystać i doprowadzić firmę do stabilności finansowej?

Czym jest restrukturyzacja? 

Restrukturyzacja to proces w sferze kapitałowej podmiotu, w którym ma zostać przeprowadzona. Jej podstawowym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości ze względu na występujące zadłużenie.

W dużym uproszczeniu restrukturyzacje można więc nazwać układem, trampoliną odbijającą od dna, która pozwoli zwalczyć problemy finansowe przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zaspokojeniu zobowiązań wobec wierzycieli. Aby móc z niej skorzystać należy jednak spełnić określone przez ustawodawcę warunki.

4 warunki, jakie musi spełnić dłużnik, chcąc skorzystać z restrukturyzacji

W Polsce proces restrukturyzacji regulowany jest od 2016 roku przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 roku o Prawie restrukturyzacyjnym Dz.U z 2020 r. poz. 814. Według niej przedsiębiorstwa, w którym ma zostać przeprowadzona restrukturyzacja zadłużenia w mieście Warszawa i każdej innej miejscowości powinny spełnić 4 warunki.

  1. Widmo niewypłacalności 

Pierwszym warunkiem kwalifikującym przedsiębiorstwa do skorzystania z restrukturyzacji jest zagrożenie niewypłacalności lub jej występowanie. Oznacza to więc w praktyce, że przedsiębiorstwo musi znajdować się w sytuacji, w której nie reguluje przez dłuższy okres (powyżej 3 miesięcy) swoich zobowiązań wobec dłużników lub jego bilans wskazuje zobowiązania, które znacznie przewyższają wysokość aktywów w okresie ostatnich 24 miesięcy.

  1. Złożenie wniosku

Kolejną kwestią pozwalająca na przeprowadzenie restrukturyzacji jest złożenie stosownego wniosku do sądu związanego z rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że przy składaniu wniosku ogromne znaczenie ma odpowiednia ocena sytuacji dłużnika, na podstawie której dobierany jest rodzaj postępowania.

  1. Brak krzywdy wierzycieli 

Niezwykle istotnym warunkiem, jaki musi spełnić dłużnik, chcący skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego jest także to, że nie może ona doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli.

Oznacza to więc, że długi, jakie posiada on wobec nich w wyniku restrukturyzacji, nie mogą być pomniejszone, na przykład poprzez zmniejszenie majątku przedsiębiorstwa, który mógłby być zabezpieczony na poczet zaspokojenia żądań dłużników.

  1. Możliwość zaspokojenia kosztów bieżących 

Ostatnim warunkiem, który umożliwia lub nie otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest to, że przedsiębiorstwo korzystające z takiego rozwiązania musi być w stanie zaspokajać swoje bieżące koszty oraz koszty postępowania toczącego się w ramach restrukturyzacji. Jeśli natomiast dłużnik nie jest w stanie płacić na bieżąco swoich zobowiązań, przeprowadzenie restrukturyzacji nie przyniesie żadnych efektów. W związku z tym wniosek o nią zostaje odrzucony.

Dlaczego skorzystanie z restrukturyzacji jest tak skomplikowane? 

Jak więc widać przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie należy do łatwych zadań. Dlatego też osoby planujące skorzystanie z takiego rozwiązania powinny w tym celu zaufać specjalistom. O to, dlaczego to jest tak istotne, zapytaliśmy także eksperta z firmy Doradca Kancelaria Ekonomiczno-Prawna.

Przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga wykonania szeregu czynności, bez których jej doprowadzenie do pozytywnego zakończenia nie jest praktyczne możliwe. Osoby korzystające z pomocy specjalistów w tej kwestii mogą więc liczyć na to, że wykonają oni audyt przedsiębiorstwa, który pozwoli uzyskać cenne informacje niezbędne przy wyborze właściwego postępowania restrukturyzacyjnego. Przygotują niezbędne wnioski oraz będą reprezentować swoich klientów przed dłużnikami, wierzycielami i organami egzekucyjnymi. Tym samym trzymając wciąż rękę na pulsie za nich.

Podsumowując, przeprowadzenie restrukturyzacji zakończonej sukcesem wymaga drobiazgowej analizy sytuacji w przedsiębiorstwie oraz spełnienia istotnych warunków umożliwiających skorzystanie z niej. Dlatego też najlepiej w tej kwestii zaufać specjalistom, odciążając tym samym całą kadrę kierowniczą oraz własną głowę.