doradca podatkowy
6 kwietnia 2020

Kategoria:
Finanse

Jakie usługi wchodzą w skład doradztwa podatkowego?

Prawo podatkowe należy do najbardziej skomplikowanych przepisów, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Wsparcia w poszukiwaniu rozwiązań optymalnych dla firmy i w pełni zgodnych z prawem może udzielić doradca podatkowy. Korzystanie z usług doradcy może zmniejszyć ryzyko, jakie ponosi firma, a także ułatwić prowadzenie sporów z organami skarbowymi.

Czy warto korzystać z usług doradcy podatkowego?

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje wiele różnych obszarów od pozyskiwania nowych klientów, przez nadzór nad bieżącą obsługą zdobytych zleceń, aż po planowanie przyszłych działań. Osoby zarządzające funkcjonowaniem firmy muszą się więc skupiać na dużej liczbie zadań, dzieląc między nie swój czas i uwagę. Istnieją jednak również takie dziedziny, które, choć bardzo angażujące i istotne mogą być bez przeszkód zlecone podmiotom zewnętrznym. Jedną z nich jest prowadzenie rachunkowości oraz doradztwo podatkowe – wyjaśnia przedstawiciel firmy TaxOnline24, która specjalizuje się w obsłudze księgowej i doradztwie podatkowym.

Większość kwestii związanych z rachunkowością i prawem podatkowym jest bardzo złożona. Przepisy ulegają bardzo częstym zamianom, a jakość legislacji pozostawia wiele do życzenia, co sprawia, że wprowadzane regulacje są niespójne, a często nawet wewnętrznie sprzeczne. Skutki chaosu prawnego w połączeniu ze skomplikowaniem przepisów powodują, że niemal wszystkie działania firmy mogą powodować spory z administracją skarbową. Ze względu na koszty związane z naliczanymi w takich przypadkach karami oraz koniecznością zapłaty spornego podatku ryzyko, które podejmują przedsiębiorstwa, jest coraz większe.

Problemem firm jest również często brak skutecznego planowanie swoich zobowiązań podatkowych oraz ich optymalizacji zgodnej z obowiązującymi przepisami. Do opracowania skutecznej strategii działania w tym zakresie jest bowiem niezbędna nie tylko dobra znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem finansami firmy, ale również wiedza z dziedziny rachunkowości, podatków i prawa.

Większość problemów z prawidłowym naliczaniem podatków, przestrzeganiem obowiązujących przepisów oraz optymalizacją obciążeń podatkowych można jednak rozwiązań korzystając z usług doradcy podatkowego.

Zakres działań doradcy podatkowego

Doradca podatkowy to osoba, która posiada bardzo rozbudowaną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, podatków oraz prawa. Jest ona w stanie pomóc zarówno w monitorowaniu sytuacji przedsiębiorstwa i radzeniu sobie z pojawiającymi się wyzwaniami,  ale również w planowaniu strategii postępowania.

Osoba posiadająca uprawnienia doradcy podatkowego może przygotowywać opinie dotyczące wszystkich kwestii związanych z podatkami, przeprowadzając analizę obowiązujących przepisów, interpretacji prawa stosowanej przez aparat skarbowy, a także orzecznictwa sądów w konkretnej sprawie. Daje to znakomite podstawy do realizowania różnych celów firmy, a w razie potrzeby umożliwia efektywną obronę przed działaniami fiskusa.

Toczenie sporów z organami skarbowymi bywa czasochłonne i trudne, zwłaszcza jeśli firma nie dysponuje odpowiednim zapleczem eksperckim. Pomoc doradcy podatkowego będzie w takim przypadku być nieoceniona. Może on nie tylko zbadać stan prawny i opracować merytoryczne argumenty, które można wykorzystać w postępowaniu sądowym, ale również zająć się wszystkimi kontaktami wymaganymi dla pomyślnego zakończenia sprawy. Na mocy obowiązujących przepisów doradca podatkowy jest w stanie reprezentować firmę na dowolnym etapie postępowania podatkowego i sądowego. Doradca może przygotowywać pisma procesowe, a także być pełnomocnikiem firmy w czasie rozpraw.

Warto przy tym mieć na uwadze fakt, że doradca podatkowy ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, a jego działalność jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Praca doradców podatkowych jest również nadzorowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Nie ma więc niebezpieczeństwa utraty tajemnic firmowych czy wycieku danych, a nadzór samorządu zawodowego, wymagania, które muszą spełnić kandydaci na doradców oraz dodatkowe zabezpieczenia są gwarancją wysokiej jakości merytorycznej ich pracy.